ECTS Catalogue

Basics of Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Józef Czerniawski
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną. Podstawą  oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z zakresu rysunku,obecność i zaangażowanie na zajęciach,postępy dokonane w danym okresie,stosunek do przedmiotu.

subject description

Cele:
-kształcenie postawy twórczej w oparciu o podstawową wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów realizacji prac rysunkowych 
-zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technologii stosowanych w rysunku
-rozwijanie wiedzy na temat związków sztuki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz świadomości związków między teorią a praktyczną stroną procesu twórczego
-kształcenie umiejętności dokonywania świadomych wyborów artystycznych, samodzielnych decyzji w trakcie realizacji własnych prac artystycznych,formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dziedziną rysunku w sposób indywidualny i oparty o wiedzę z obszaru kultury,sztuki,nauki.
-kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego, właściwą techniką i technologią w trakcie projektowania i realizacji własnych prac i koncepcji artystycznych.
-kształcenie umiejętności współdziałania, integracji w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć
-kształcenie umiejętności wykorzystywania wyobraźni, intuicji twórczej, emocjonalności jak również umiejętności autokrytyki i konstruktywnej krytyki

 

short subject description

 Student powinien posiąść i doskonalić podstawowe umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku. Celem zajęć jest kształtowanie indywidualnych postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swojej artystycznej świadomości oraz kształtowanie umiejętności stosowania różnorodnych technik w  rysunku w oparciu o podstawową wiedzę z obszaru sztuki i kultury.

form of classes

Indywidualne konsultacje,dyskusja,rozwiązywanie zadań rysunkowych,ćwiczenia,realizacja projektów

subject area coverage

Zadania oparte na studium rysunkowym modela oraz martwej natury, zadania problemowe, projekty autorskie.

evaluation form credit with grading;
literature

Rudolf Arnheim ''Sztuka i percepcja wzrokowa''
Maria Rzepińska''Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego''
John Cage''Kolor i kultura''
Maria Poprzędzka ''Inne obrazy;oko.widzenie,sztuka;od Albertiego do Duchampa''
Maria Poprzędzka ''Galeria.Sztuka patrzenia.''
Pisma o sztuce.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

zaliczenie poprzedniego semestru

preliminary assumptions

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, rozumie terminologię z zakresu sztuki

learning outcomes
social competences
descriptioncode
skills
descriptioncode

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoja intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę A1-U14

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych A1-U15, A1-U16

Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych A1-U21

Posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych A1-U19

W1- U01 W1-U05 W1- U08 W1-U12
knowledge
descriptioncode

 

Posiada podstawowa wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych A1-W10

W1-W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.5 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10400