ECTS Catalogue

Sculpture Techniques (stone carving)

Pedagogue: dr Marcin Plichta

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną.

subject description
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy), zaznajomienie się z podstawowymi ręcznymi i mechanicznymi narzędziami do obróbki kamienia;
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) praktyczna znajomość posługiwania się narzędziami do obróbki kamienia; zapoznanie ze sposobami i etapami powstawania pracy w kamieniu; poznanie historii techniki rzeźbiarskiej;
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) praca w grupie.
short subject description lack of data
form of classes

Realizacja projektów, wykład.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

 

Krystyna Stefaniak "Antonio Canova"

Sara Simblet " Anatomia dla artystów"

Karin Sagner „Gotyk”

Umberto Eco „Historia piękna”

Frederick Wilbur „Carving Classical Styles”

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

K_K01 A2_K01, A2_ K02
skills
descriptioncode

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

K_U02 AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
knowledge
descriptioncode

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)

K_W03 AJA_W03(odpowiednikA2_W10)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.2 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10696