ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Field Description
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ukończenie pracy pisemnej.

subject description

- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

short subject description

Przygotowanie pracy teoretycznej

form of classes

konwersatorium

subject area coverage

Określanie pola zainteresowań seminarzystów, wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej, formułowanie zakresów tematycznych, dobór przykładów, podstawowych lektur, precyzowanie pytań badawczych, dobieranie metodologii badawczej, ćwiczenia z warsztatu pisania tekstów naukowych, tworzenia bibliografii, prezentacje gotowych części i rozdziałów prac, konsultacje szczegółowych zagadnień prac, dyskusja na seminarium, zaliczenie końcowe.

 

Bazowy schemat pisania pracy znajduje się na stronie: http://mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek w folderze "seminarium".

evaluation form credit with grading;
literature

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas 2008.

Jan Białostocki, Pięć Wieków myśli o sztuce, PWN 1976.

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, WL 1986.

Erwin Panofsky, „Ikonografia i ikonologia,“ w: Studia z historii sztuki, PWN 1971.

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988.

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo UAM 2009.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.10 (en)d 15 10 Seminar 15h
Seminar [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10804