ECTS Catalogue

Lettering and typography

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Assistant(s): mgr Yevheniya Tynna

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunki zaliczenia przedmiotu:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach
- realizacja zadań projektowych
- zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną

Kryteria oceny:
- swoboda i trafność w doborze adekwatnych środków plastycznych
- poziom artystyczny projektów
- poziom techniczny – staranność oraz jakość wykonania
- biegłość w posługiwaniu się narzędziami projektowymi dedykowanymi do składu tekstu
- znajomość zasad poprawnej edycji tekstu

subject description

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z liternictwem oraz typografią. Kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych oraz organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.
Program zakłada realizację zadań projektowych, służących biegłemu opanowaniu warsztatu typograficznego oraz nabyciu zdolności polegających na poprawnym i swobodnym kształtowaniu wypowiedzi plastycznych z wykorzystaniem litery.
Najważniejszym celem działań pracowni jest wykształcenie w studentach zrozumienia zasadniczej roli współczesnej typografii jaką jest właściwe łączenie potrzeb funkcjonalnych i estetycznych – traktowanie atrakcyjnej formy na równi z celowością przekazu.
Zadaniom praktycznym towarzyszą wykłady, które w sposób usystematyzowany wprowadzają studentów w zagadnienia wyszczególnione poniżej w części zakres tematów

short subject description

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z liternictwem oraz typografią. Kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych oraz organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.

form of classes

Zajęcia realizowane są w cyklu cotygodniowym w grupach studenckich składających się z ok. 25-35 osób.
Zajęciom towarzyszą wykłady, prezentacje oraz warsztaty będące wprowadzeniem do realizacji poszczególnych zadań i zagadnień objętych programem nauczania.
Podstawową formę zajęć stanowią: otwarta dyskusja dydaktyczna, indywidualne rozmowy ze studentami oraz korekty przedstawianych do zatwierdzenia projektów wstępnych.
Korekty odbywają się na podstawie wydruków lub przy pomocy komputerów.
Studenci realizują 4-5 zadań w każdym semestrze, w tym jedno zadanie w formie e-learningowej.

subject area coverage

Historia pisma alfabetycznego
Anatomia litery
Cechy formalne krojów pism
Rozwój i klasyfikacja pism drukarskich
Wpływ technologii na formy liternicze
Typografia dziełowa i akcydensowa
Funkcja i czytelność tekstu
Zagadnienia makro- i mikro-typograficzne
Typografia na ekranie
Zasady poprawnego składu i edycji językowej
Typografia w różnorodnych zastosowaniach projektowych
Struktura projektów typograficznych (budowanie makiety, budowanie relacji tekstu z obrazem)
Łączenie krojów
Hierarchizacja tekstu
Font – rodzaje formatów, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzania

 

evaluation form credit with grading;
literature

Bibliografia podstawowa
P. Bailes, A. Haslam, Pismo i typografia
J. Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny
J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii
R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
J. Hochuli, Detal w typografii
K. Tyczkowski, Lettera Magica
H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii

Bibliografia uzupełniająca
A. Frutiger, Człowiek i jego znaki
T. Szántó, Pismo i styl
R. Chwałowski, Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania
R. Chwałowski, Typografia typowej książki
M. Mitchell, S. Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta.
N. French, InDesign i tekst
J. Scalione, L. Meseguer, C. Henestrosa, Jak projektować kroje pism
J. Wojeńskim, Technika liternictwa
A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa. Kometa. Hel.
T. Bierkowski, O typografii
E. Lupton, Type on screen
J. Mrowczyk, Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o designie
R. Kinross, Modern typography

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Podstawowa znajomość narzędzi i technik cyfrowych oraz aplikacji graficznych.
Podstawowa wiedza dotycząca historii sztuki oraz grafiki projektowej.

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.5 r 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts s.1 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11272