ECTS Catalogue

Doctoral Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Roman Gajewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Kryteria oceny:

- indywidualna praca badawcza
- jakość
- zaangażowanie w pracę
- inwencja
- wrażliwa obserwacja rzeczywistości
- gotowość do eksperymentu

subject description

Decyzję o wyborze formy działania pozostawia się doktorantowi, co jest wyrazem uznania jego "pełnoletności". Plan pracy opiera się na wspólnym, niearbitralnym wypracowywaniu wartości. Dyskusji podlegają kolejne etapy realizacji wybranego projektu, w którym równoważyć się powinno dobrze już zarysowana osobowość twórcza doktoranta z jednej strony oraz doświadczenie prowadzącego z drugiej; dyskusji podlegać mogą przewidywane efekty pracy, ale nie twórcza samodzielność, więc także odpowiedzialność.

Konieczne, aby doktorancka praktyka w pracowni rysunku miała związek z podjętym tematem pracy doktorskiej, gdyby ją wspierała.

short subject description

Plan pracy opiera się na wspólnym, niearbitralnym wypracowywaniu wartości. Dyskusji podlegają kolejne etapy realizacji wybranego projektu, w którym równoważyć się powinno dobrze już zarysowana osobowość twórcza doktoranta z jednej strony oraz doświadczenie prowadzącego z drugiej; dyskusji podlegać mogą przewidywane efekty pracy, ale nie twórcza samodzielność, więc także odpowiedzialność.

form of classes

Ćwiczenia i indywidualne konsultacje w kontekście pracy badawczej.

subject area coverage

Indywidualny zakres - do uzgodnienia z doktorantem.

evaluation form zaliczenie;
literature

Do uzgodnienia z doktorantem; adekwatna do problemu badawczego.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Ukończony kurs podstawowy z zakresu rysunku na studiach wyższych (artystycznych)

preliminary assumptions

Ustalenie zasad współpracy z doktorantem i formy zaliczenia przedmiotu w kontekście poszukiwań badawczych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.5 r 8 1 Seminar 8h
Seminar [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11546