ECTS Catalogue

Studio of Illustration

Pedagogue: prof. Jadwiga Okrassa

Field Description
type of classes Exercises;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Poprzez kolejne korekty i selekcję prac studenci zaliczają (w określonych terminach) 4 - 6 ćwiczeń w semestrze. Ocena końcowa na podstawie stałej obecności na zajęciach, realizacji projektów i ustnej prezentacji wykonanej pracy.

 

subject description

Studenci w pracowni specjalizacji artystycznej ilustracja poznają i rozwijają własne kreacje plastyczne i uczą się ich selekcji. Kształtują naturalne zdolności budowy kompozycji artystycznej. Główny punkt programu: „ilustrowanie obrazami” jest realizowany w ćwiczeniach zamieniających pisane treści na język ilustracji.

Analiza i realizacja zadań ukierunkowana jest na uświadamianie i stopniowe przyswajanie możliwości twórczej obserwacji, budowy oraz stosowania określonego opowiadania graficznego

 

short subject description

Poprzez kolejne korekty i selekcję prac studenci zaliczają (w określonych terminach) 4 - 6 ćwiczeń w semestrze.

 

form of classes

 

Ćwiczenia, sprawdziany, prezentacje i wykłady. Indywidualne relacje między prowadzącymi i studentami, zależne od ich specyficznych predyspozycji.

 

subject area coverage

Pretekstem tematycznym zajęć są aktualności kulturalne i publikacje wydawnicze. Istotna jest atrakcyjność tematów ćwiczeń. Etapem końcowym ćwiczeń są zawsze otwarte formy graficzne, precyzyjne szkice, propozycje ilustracji literackich i prasowych. Treścią stawianych zadań jest poznawanie zasad projektowania, umiejętność selekcji, dobór środków, czytelność komunikatu i kierowanie reakcji odbiorcy.

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Każda publikacja z zakresu designu graficznego i nie tylko. Istotnym elementem nauki jest krytyczna postawa studiującego do prezentowanych wzorów.

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zaliczony II i kolejny rok studiów stacjonarnych ASP Gdańsk

 

preliminary assumptions

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.6 (en)d 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11647