ECTS Catalogue

Culture Anthropology

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Semester evaluation is done by setting a combined mark, based on: the quality of individual tasks, punctuality with tasks deadlines, student activity and presence during the classes. Realisation of student individual tasks assumes the necessity of practical intervention, emotional involvement and finding his|her own creative solutions. Completed tasks are presented to the public in a form of visual narrative according to students' own verbal scenarios.

subject description

COGNITIVE OBJECTIVE:

To acquaint students with the research field, methods of working and the main concepts of Culture Anthropology, as well as to indicate anthropological both perspective and language - widely used in human sciences nowadays.

EDUCATIONAL OBJECTIVE:

To raise awareness of seeing another person in the overall perspective of surrounding cultures; to identify ways in which this complex image can influence the quality of contemporary architecture and design.

PRACTICAL OBJECTIVE:

Presentation of main anthropology issues and research tools, such as participant observation, interview, analysis of space and the implementation of them in everyday design practice.

short subject description lack of data
form of classes

lecture with multimedia presentation mixed with seminar

subject area coverage

anthropology, culture, otherness, identity, diversity, community, locality

evaluation form credit with grading;
literature

A. Barnard; Antropologia, PIW 2006.

E. Bendyk; Miłość, wojna, rewolucja, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Z. Benedyktowicz; Portrety „Obcego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.

A. Bielik-Robson; Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas 2008.

W. Burszta; Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, 1998.

M. Eliade; Mity, sny i misteria, KR 1998.

A. Gennep, van; Obrzędy przejścia, PIW 2006.

A. Giddens; Przemiany intymności, PWN 2007.

I. Iwasiów; Gender dla średniozaawansowanych, W.A.B. 2008.

M. Janion; Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie 2007.

E. W. Said; Orientalizm, Zysk i S-ka, 2006.

D. Strinati; Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, 1998.

R. Sulima; Antropologia codzienności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.

E. K. Trimberger; Nowa singielka, WAB 2008.

V. Turner; Proces rytualny, PIW 2010.

A. Zadrożyńska; Swiaty, zaświaty, Warszawa 2000.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

does not apply

entry requirements
formal requirements

previous semesters classified

preliminary assumptions

reading in English

learning outcomes
social competences
descriptioncode

- Umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

- Posiada podstawy do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i kulturowych aspektów związanych z pracą projektową.

W1-K03/A1-K02, W1-K08/A1-K04.
skills
descriptioncode

- Jest zdolny|zdolna do zdobycia i interpretowania informacji z różnych dziedzin dotyczących współczesnego człowieka, działającego w złożonych kontekstach przestrzennych i kulturowych – tworząc sobie bazę do pracy projektowej.

- Opracował|opracowała i przeprowadził|przeprowadziła przy użyciu technik multimedialnych publiczne prezentacje zrealizowanych zadań semestralnych.

W1-U09/A1-U19, W1-U18/A1-U24
knowledge
descriptioncode

- Jest uwrażliwiony|uwrażliwiona na szeroki kontekst kulturowy i społeczny w jakim współcześnie działa człowiek oraz na interdyscyplinarną perspektywę w jakiej funkcjonują sztuki projektowe.

- Rozumie, że człowiek jest istotą psychofizyczną, zanurzoną w otaczającej go kulturze i ma świadomość, że ten złożony obraz powinien być wykorzystywany w projektowaniu.

W1-W11/A1-W11, A1-W12. W1-W15/A1-W15.


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.1 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11654