ECTS Catalogue

Course Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Roman Gajewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Kryteria oceny:

- indywidualna praca badawcza
- jakość
- zaangażowanie w pracę
- inwencja
- wrażliwa obserwacja rzeczywistości
- gotowość do eksperymentu

subject description

Decyzję o wyborze formy działania pozostawia się doktorantowi, co jest wyrazem uznania jego "pełnoletności". Plan pracy opiera się na wspólnym, niearbitralnym wypracowywaniu wartości. Dyskusji podlegają kolejne etapy realizacji wybranego projektu, w którym równoważyć się powinno dobrze już zarysowana osobowość twórcza doktoranta z jednej strony oraz doświadczenie prowadzącego z drugiej; dyskusji podlegać mogą przewidywane efekty pracy, ale nie twórcza samodzielność, więc także odpowiedzialność.

Wskazane byłoby, gdyby doktorancka praktyka w pracowni rysunku miała związek z podjętym tematem pracy doktorskiej, gdyby ją wspierała, ale nie koniecznie musi tak być.

short subject description

Plan pracy opiera się na wspólnym, niearbitralnym wypracowywaniu wartości. Dyskusji podlegają kolejne etapy realizacji wybranego projektu, w którym równoważyć się powinno dobrze już zarysowana osobowość twórcza doktoranta z jednej strony oraz doświadczenie prowadzącego z drugiej; dyskusji podlegać mogą przewidywane efekty pracy, ale nie twórcza samodzielność, więc także odpowiedzialność.

form of classes

Ćwiczenia i indywidualne konsultacje w kontekście pracy badawczej.

subject area coverage

Indywidualny zakres - do uzgodnienia z doktorantem.

evaluation form zaliczenie;
literature

Do uzgodnienia z doktorantem; adekwatna do problemu badawczego.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Ukończony kurs podstawowy z zakresu rysunku na studiach wyższych (artystycznych)

preliminary assumptions

Ustalenie zasad współpracy z doktorantem i formy zaliczenia przedmiotu w kontekście poszukiwań badawczych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.4 (en)d 8 0.5 Seminar 8h
Seminar [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11790