ECTS Catalogue

Introduction to Computer 3D Techniques

Pedagogue: mgr Przemysław Trześniak

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification lack of data
subject description lack of data
short subject description

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami dokumentacji projektowania i modelowania form przestrzennych z wykorzystaniem technik cyfrowych.

 

form of classes lack of data
subject area coverage

Podczas kursu studenci zmierzą się z dwoma zadaniami, z których pierwsze obejmować będzie techniki przenoszenia obiektu do środowiska cyfrowego i późniejszą jego obróbkę, a drugie tworzenie obiektu od podstaw w programie

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.3 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11895