ECTS Catalogue

Portfolio

Pedagogue: mgr Sylwia Aniszewska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

- Zajęcia polegające na wykładach, korektach, porównaniach grafik wykonanych w różnych technikach, szczególnie cyfrowych.
- Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia polegające na praktycznym wykonywania grafik w technikach cyfrowych drukowanych.
- Poznanie praktyczne aplikacji używanych do cyfrowego projektowania graficznego.
- Adekwatny projekt autoprezentacji, terminowość, sposób prezentacji pracy, aArgumentacja wyborów projektowych, frekwencja.

subject description

- Podstawowa znajomość fachowej terminologii.
- Podstawowa znajomość programów z pakietu Adobe: Adobe InDesign, Adobe Photoshop.

- Umiejętność tworzenia relacji literniczo-graficznych, relacji kształtów z tłem, kompozycja na formacie papierowym oraz pliku cyfrowym w kontekście projektów portfolio.

- Umiejętność rozmowy na temat stworzonych projektów autoprezentacji, rozumienia korekty, argumentowanie wyborów.

short subject description

Poznanie podstawowych zasad projektowania graficznego w celach stworzenia digitalnej i analogowej formy autoprezentacji.

form of classes

Ćwiczenia technik cyfrowych, wykłady i konsultacje, wynikiem czego jest stworzenie przez studentów materiałów portfolio drukowanych i digitalnych.

subject area coverage

Realizacja własnej kreacji graficznej portfolio w wersji analogowej (w tym podstawy fotomontażu, projektowania układów graficznych, przygotowania plików do druku), oraz cyfrowej (w tym przygotowanie do wybranych rodzajów publikacji cyfrowej).

evaluation form zaliczenie;
literature

www.behance.net
www.baubauhaus.com
www.color.adobe.com
www.indesignsecrets.com
www.lynda.com
www.youtube.com/PHLEARN

Pierwsza pomoc w typografii: poradnik używania pisma, Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg, Słowo/Obraz Terytoria, 2008
Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, Josef Muller-Brockmann, NIGGLI, 1996

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

-brak-

entry requirements
formal requirements

Projekty w postaci plików elektronicznych oraz wydruki.

preliminary assumptions

Zaliczenie odbywa się na podstawie finalnego produktu: przedstawienie portfolio w formie wydruku i plików cyfrowych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Umiejętność rozmowy o projektach, formułowanie problemu, szukanie rozwiązań do postawionych problemów, tworzenie świadomości autoprezentacji.

skills
descriptioncode

Praca z narządziami cyfrowymi do realizacji projektu. Umiejętność dobierania odpowiednich środków formalnych do realizacji projektu portfolio.

knowledge
descriptioncode

Znajomość podstawowych zasad projektowania graficznego. Zapoznanie się z programami bitmapowymi i wektorowymi. Nauka odpowiednich zastosowań aplikacji graficznych. Poznanie podstawowych technik cyfrowych.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.3 r 20 1 Exercises 20h
Exercises [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11899