ECTS Catalogue

Technology of Metals

Pedagogue: mgr Marek Elsner

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Proponowane przez studenta projekty są omawiane pod względem technologicznym i artystycznym. Student ma możliwość konsultacji projektu i modeli  w ramach zajęć z zachowaniem ustalonych terminów zamykających poszczególne etapy pracy. Po odpowiednim poinstruowaniu od studenta wymagana jest samodzielność w pracy z podstawowymi materiałami i narzędziami.

 

W kryteria oceniania wchodzą:

-wykonanie obydwu zadań

-jakość techniczna i artystyczna prac

-zapoznanie się z technologią przygotowania plakiety do odlewu w metalu i samodzielne przejście procesu formowania w piasku

-umiejętność przygotowania formy przestrzennej do odlewu w technice "wosku traconego"

-sposób pracy studenta nad projektami i modelami (aktywne uczestnictwo w zajęciach)

-frekwencja na zajęciach

 

subject description

Celem jest zapoznanie studenta z podstawową technologią tworzenia plakiet i małych form przestrzennych. Nabycie umiejętność warsztatowych umożliwiających samodzielną pracę i realizację prac w metalu (wykonywanie modeli, obróbka metalu, cyzelowanie, patynowanie).

Student ma za zadanie zapoznać się z techniką „wosku traconego” oraz tworzeniem plakiet gipsowych umożliwiających powielanie (formowanie w piasku).

Zajęcia mają przygotować studenta do późniejszej pracy w kameralnej skali z wykorzystaniem technik odlewniczych oraz zwrócić uwagę na wyraz artystyczny i precyzję wykonywania danych obiektów.

 

short subject description

Student potrafi zaproponować ciekawą wypowiedź artystyczną z mocnym naciskiem na technologię i precyzję wykonania. Zajęcia mają wyczulić na jakość, i ogólnie pojętą estetykę tworzonych obiektów. Student nabiera praktycznych umiejętności do samodzielnej pracy z metalem.

form of classes

Etapy pracy:

1. Przedłożenie tematów zadań, prezentacja przykładów, omówienie sposobu pracy oraz zapoznanie studentów z zapleczem technicznym pracowni.

2. Faza projektowa – (projekty rysunkowe i małe szkice przestrzenne w glinie lub plastelinie) -  wymagana jest akceptacja projektów.

3. Praca w gipsie nad plakietami oraz wykonanie modelu z wosku z zachowaniem wymogów technologicznych.

4. Formowanie plakiet w piasku i odlew z metalu.

5. Przygotowanie wlewów i odpowietrzeń, formowanie oraz odlew w metalu form przestrzennych.

6. Prace wykończeniowe (odcinanie wlewów, oczyszczanie, cyzelowanie i patynowanie odlewów).

 

Technologia metalu kończy się zaliczeniem ze stopniem.

subject area coverage

Dwa zadania:
1. Forma przestrzenna z rdzeniem, modelowana w wosku. Odlew w metalu metodą "wosku traconego".

2. Plakieta w dwóch wersjach wykonana w gipsie i formowana w piasku. Odlew w metalu.

 

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Ukończenie i zaliczenie I roku studiów.

preliminary assumptions

Znajomość podstaw kompozycji i warsztatu rzeźbiarskiego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.4 r 30 1 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11903