ECTS Catalogue

Basics of Sculpture

Pedagogue: prof. dr hab. Jan Szczypka
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Dariusz Sitek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Przedmiot kończy się zaliczeniem ze stopniem. Na o cenę końcową składają się: realizacja wszystkich zadań w semestrze, artystyczny i techniczny poziom prac, zaangażowanie studenta i Jego frekwencja

subject description

Zajęcia w pracowni podstaw rzeźby oparte są przede wszystkim o studium postaci z natury. W ramach studium podejmowane są tematy dotyczące portretu, aktu w zróżnicowanych układach, płaskorzeźby, detalu anatomicznego. Podczas pracy z modelem studenci wnikliwie analizują konstrukcyjno anatomiczną budowę modela, proporcje, wzajemne relacje mas i kierunków. W oparciu o tę analizę budują w skali 1:1 kompozycje rzeźbiarskie, poczynając od prawidłowo wykonanej konstrukcji, poprzez etap modelowania w glinie i na odlewie gipsowym kończąc. Cały proces kształcenia polega na korektach indywidualnych, z uwzględnieniem możliwości manualno-kreacyjnych każdego studenta. Celem kształcenia jest wypracowanie nawyku systematycznej pracy, podczas której student opanowuje podstawowy język rzeźbiarski, oraz nabywa niezbędne umiejętności warsztatowe, potrzebne do zrealizowania rzeźby w gipsie i innych materiałach takich jak beton, kleje, masy ceramiczne. Podczas zajęć studenci opanowują technologie wykonywania form sztuczkowych i silikonowych a także przechodzą praktyczne ćwiczenia z anatomii. Studentom II roku, zwłaszcza w semestrze letnim pozwalam na bardziej indywidualne podejście do tematów i własną próbę interpretacji modela.

short subject description

Podstawy rzeźby w oparciu o studium z natury.

form of classes

Ćwiczenia

subject area coverage

Tematy oparte są o studium z natury i obejmują: studium głowy, popiersia, aktu w zróżnicowanych układach przestrzennych (akt stojący, w kontrapoście, siedzący) oraz płaskorzeźbę

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

plenery rzeźbiarskie

entry requirements
formal requirements

zdany egzamin wstępny na kierunek Rzeźba

preliminary assumptions

Ogólne zdolności plastyczne, umiejętność obserwacji i trójwymiarowego widzenia

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie , potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01 ( odpowiednik A2_K01,A2_K02 )
skills
descriptioncode

posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia

AJA_U01(odpowiednik A2_U11) AJA_U02(odpowiednik A2_U12) AJA_U06(odpowiednik A2_U16
knowledge
descriptioncode

dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości oraz samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze rzeźby.

AJA_W02(odpowiednik A2_W09)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.4 (en)d 180 10 Exercises 180h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11907