ECTS Catalogue

Basics of Sculpture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification
subject description

Cel poznawczy: zdobycie umiejętności i fundamentalnej wiedzy dotyczącej realizacji prac artystycznych związanych z rzeźbą figuratywną , wprowadzenie studenta w ustawiczne obserwowanie natury rozumiane jako fundamentalne narzędzie do poznawania i rozumienia form , kształtów i zasad rzeźby oraz wiedzę dotyczącą umiejętności warsztatowych w dziedzinie rzeźby.

Cel kształcący: zainicjowanie i rozbudzanie indywidualnych postaw , osiągnięcie elementarnej sprawności warsztatowej rozwijanie talentu plastycznego w postaci pogłębiania umiejętności tworzenia rzeźby studyjnej oraz nabywanie podstawowych umiejętności potrzebnych do wyrażania intencji twórczych .

short subject description

Podstawy rzeźby w oparciu o studium z natury.

form of classes

Ćwiczenia

subject area coverage

Kompozycje oparte o gruntowne studium z natury, modelowane w glinie w skali 1:1 oraz innej skali, przez akt pełny, popiersie , portret oraz realizacje reliefowe.

evaluation form credit with grading;
literature

Sculpture 1,2 Taschen ISBN 978-38228-5080-0

Anatomia dla artystów Sarah Simblet Wydawnictwo Arkady ISBN 8321342833

Wydawnictwa ilustrowane z zakresu historii Sztuk Pięknych powiązanych z rzeźbą , dokumentujące przykłady dokonań wybitnych przedstawicieli gatunku.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

plenery rzeźbiarskie

entry requirements
formal requirements

Zdanie przez kandydatów egzaminu wstępnego

preliminary assumptions

Umiejętności rzeźbiarskie wynikające z naturalnych predyspozycji i indywidualnego utalentowania studentów.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
K_K01 ( odpowiednik A2_K01,A2_K02 )
skills
descriptioncode

 posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych 

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności 

 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia 

AJA_U01(odpowiednik A2_U11) AJA_U02(odpowiednik A2_U12) AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
knowledge
descriptioncode

dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości oraz samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze rzeźby.

AJA_W02(odpowiednik A2_W09)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.4 (en)d 180 10 Art. workshop 180h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11908