ECTS Catalogue

Medallic art and small sculptural forms

Pedagogue: prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
Assistant(s): mgr Marek Elsner

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Końcowa ocena semestralna jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w zakresie poszczególnych modułów. Każda z ocen jest składową wielu elementów m.in. poziomu artystycznego wszystkich prac przewidzianych w semestralnym programie i zrealizowanych w uzgodnionym materiale. Tematy zadań zawartych w każdym z modułów realizowane są po uprzednim omówieniu przez prowadzącego i zatwierdzeniu projektu.
Oceny: I i II moduł – prof. Ludmiła Ostrogórska
III moduł – dr hab. Marek Skrobecki
Ocenę końcową wystawia prof. Ludmiła Ostrogórska

subject description
short subject description

Program pracowni obejmuje realizację trzech modułów.
I moduł – prof. Ludmiła Ostrogórska - plakieta (medal) - tematy i elementy tradycyjnego, jak również współczesnego medalierstwa;
II moduł - prof. Ludmiła Ostrogórska - mała forma rzeźbiarska - szeroko rozumiane zagadnienia związane z wykonywaniem kameralnych form przestrzennych i ich różnorodne opracowania ;
III moduł – dr hab. Marek Skrobecki - wstęp do animacji lalki (studenci III roku) – projekt i wykonanie lalki animacyjnej, służącej do animacji Stop-Motion.

 

 

form of classes

Po sformułowaniu tematów obowiązujących w danym semestrze: w I etapie przedstawienie projektów, następnie dyskusja, wybór najciekawszego rozwiązania i poszukiwanie odpowiednich form realizacji, wykonanie w uzgodnionym materiale.

/

After formulating tasks issued for the semester: 1st stage involves presenting ideas – designs to the teacher followed by discussion, choosing the most interesting solution and searching for the most suitable form of realization, finally – completing the piece using adequate technique.

subject area coverage

Zakres tematów ukierunkowany na rozwój artystyczny i pogłębianie umiejętności warsztatowych (od medalu tradycyjnego, związanego z portretem do kreacyjnego medalu autorskiego, kameralnej formy przestrzennej)

/

The scope of issues taken up within the course is focused on students’ artistic development and their technical skills advancement (from traditional medal with a portrait to creative medal and small spatial form.

evaluation form credit with grading;
literature

M. Porębski „ Sztuka a informacja”, Kraków; WL, 1986,
P. Francastel „Sztuka a technika w XIX i XX wieku”, PWN Warszawa 1966
A.W. Florow „ Artystyczna obróbka metali” PWN Warszawa 1989,
R. Hughers „The colouring, bronzing, and patination of metals” English 1991

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach pracowni specjalizacji dla studentów kierunku Rzeźba jest zaliczona Technologii Metalu w wymiarze 30 godz. na II roku studiów.

preliminary assumptions

W realizacji programu Pracowni Medalierstwa i Małych Form niezbędne jest posiadanie podstawowych umiejętności warsztatowych. Świadomy wybór tej specjalizacji pozwala na kształtowanie i rozwinięcie samodzielnej wypowiedzi artystycznej w tym obszarze.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Understands the need of lifelong learning, is able to replenish and develop the possessed knowledge and skills

K_K01

Is able to effectively use his/her imagination, intuition, emotionality, creative thinking and creative work while dealing with artistic problems/tasks

K_K02

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA-K04

(odpowiednik A2_K05)

K_K04
skills
descriptioncode

possesses developed skills permitting him/her to create, make and express his/her own artistic concepts

K_U01

is able to fulfill his/her own artistic concepts using artistic tools and technical skills in the field of sculpture and related specialities

K_U02

possesses the skill of preparing written essays and oral presentations, which refer to specific issues concerning sculpture, adapting basic theoretical perspectives as well as various sources of information

K_U03

possesses the skill of unconstrained use of imagination, intuition and emotionality and the knowledge about artistic creation basics which enables liberty and independence of one’s artistic expression

K_U07
knowledge
descriptioncode

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku AJA_W01(odpowiednik A2_W08)

K_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.6 (en)d 120 6 Art. workshop 120h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11943