ECTS Catalogue

Diploma Artwork Master Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Wojciech Sęczawa

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawowe kryteria oceny to obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność studenta.

subject description

Seminarium artystycznej pracy magisterskiej ma pomóc studentom w wykreowaniu indywidualnej i samodzielnej koncepcji pracy artystycznej  i jej  realizacji. 

short subject description

Seminarium ma na celu realizację artystycznej pracy magisterskiej.

form of classes

Przedstawienie planu wykonania artystycznej pracy magisterskiej i jego realizacja. 

subject area coverage

Przystępując do Seminarium student proponuje własny temat 

evaluation form lack of data
literature

Literatura z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki z uwzględnieniem obszaru poszukiwań związanych z tematyką i formą artystycznej pracy magisterskiej

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Przystępując do Seminarium artystycznej pracy magisterskiej student powinien mieć zaliczone dwa plenery 

entry requirements
formal requirements

Student przystępując do seminarium artystycznej pracy magisterskiej powinien posiadać:

-podstawową wiedzę o realizacji prac rzeźbiarskich i realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych
-umiejętność realizacji prac rzeźbiarskich w oparciu o podstawowe umiejętności warsztatowe
- umiejętność kreatywnego myślenia i sięgania do pokładów wyobraźni, intuicji i emocjonalności
oraz rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i siłę pracy w zespole

preliminary assumptions

Zaliczenie z pozytywną oceną poprzednich semestrów 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:
-podejmując nowe wyzwania potrafi uzupełniać nabytą wiedzę
-posiada umiejętność przygotowania wystaw (forma działania grupowego).

skills
descriptioncode

Student:
-zdobywa umiejętności praktyczne umożliwiające realizacje prac posługując się rzeźbiarskim warsztatem, a jeśli jest to uzasadnione, warsztatem pokrewnych dyscyplin
-posiada umiejętności formułowania świadomej i niezależnej wypowiedzi artystycznej
-oraz umiejętności obrony własnych wyborów

knowledge
descriptioncode

Student:
-zdobywa szczegółową wiedzę w zakresie rzeźby i innych obszarów sztuki
-potrafi wykorzystywać teoretyczne aspekty rzeźby i konteksty kulturowe do realizacji własnych projektówStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.10 (en)d 15 20 Seminar 15h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.12008