ECTS Catalogue

Technology of Art in Public Space

Pedagogue: prof. dr hab. Robert Florczak
Assistant(s): dr Robert Sochacki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification
subject description
short subject description
form of classes
subject area coverage
evaluation form credit with grading;
literature
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczony II semestr

preliminary assumptions
learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU-1- Zdaje sobie sprawę z ciągle zmieniających się kontekstów kulturowo estetycznych, które determinują go do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU-2- Potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w zakresie niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru działań artystycznych w przestrzeni publiczne.

MJ_U07

EU-3- Potrafi wykorzystać efektywnie wszystkie poznane ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU-4- Zapoznał się z problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze realizacji działań artystycznych w przestrzeni publicznej.

MJ_W07

EU-5- Wie o relacjach formalnych pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy z otoczeniem.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 r 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13398