ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Assistant(s): dr Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Completion of the course takes place at the end of each semester, during the overview of all students’ works. Students are made to defend their works. Basic criteria of evaluation are: attitude to the subject (commitment, creativity, honesty and morality); progress made during the evaluated period; artistic value of the works.

 

subject description

Individual projects based on multimedia drawing (artistic skills within drawing, painting, illustration, digital techniques, 3D area).

Instructive targets:

Artistic skills sufficient enough for individual creating and accomplishing artistic projects.

Individual selection of artistic skills and adequate adaptation of various forms of artistic expression.

Cognitive targets:

Greatest possible level of artistic and humanistic self-awareness based on individual knowledge of connections between their own artistic practice and its social influence.

Technological knowledge within subject area and its skilful practical application.

Social targets:

Comprehension of necessity for permanent progress.

Adequate reaction for social, environment impulses and standing up for true.

Ability to coexist and cooperate within group with respect and tolerance for other attitudes.

Respect for the academic and professional rules.

Ability to self-esteem and verbal defense of advanced thesis.

short subject description

Classes encourage students to gain new skills and develop these already acquired, to cross the border of fear of the unknown. They provoke to take the risk and start individual search in the area of drawing, in the broad sense of the term. By facing new challenges, students develop their creativity and independence. They face the necessity to defend their projects. They widen their artistic awareness and interpret drawing as an autonomic mean of expression. Drawing is not interpreted as a collection of abilities or skills. Classes in the studio are going to convince that only the wise use of these skills is truly evolving.

 

form of classes

Students accomplish their individual projects regularly consulted at the studio. During specially organized exhibition meetings, chosen students have an opportunity to present their works to the guests (other teachers, critics, curators of art exhibitions, students from other studios) and to listen to their opinions. Studio is a place where students can freely share their thoughts, without making a decision, who is right and who is wrong.

subject area coverage

Unlimited. Main basic for functioning of the studio is the rule of individualization of methods and student’s subjectivity.

 

evaluation form credit with grading;
literature

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986. 

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974. 

Bibliography required within art history lectures. 

Bibliography not required within art history lectures but extended artistic, humanistic and social awareness. 

Publications and websites within contemporary art. 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Credit for fourth semester at Basic Studio of Painting and Drawing. Signing up for the studio according to Painting Faculty rules. 

 

preliminary assumptions

Basic knowledge within painting and drawing demanded for third year students. 

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode

EU_04 Potrafi zakomponować rozbudowaną prace malarską, także prace wielkoformatową. Zna rozmaite techniki malarskie i wykorzystuje je w swojej pracy twórczej. Potrafi przygotować szkice i inne założenia wstępne do swojej pracy artystycznej oraz zrealizować pełnowartościowy obraz malarski.

MJ_U01

EU_05 Wykonuje zaawansowane realizacje w oparciu o własne złożenia i problemy artystyczne zdefiniowane w konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Potrafi znaleźć medium odpowiadające na zadane założenia i świadomie wykorzystać odpowiednie środki wyrazu artystycznego.

MJ_U02

EU_06 Bazując na wiedzy zgromadzonej w poprzednich semestrach, potrafi odnieść się do tradycyjnych form przedstawienia jak studium modela czy martwej natury. Rozumie założenia tradycyjnych przedstawień i potrafi je twórczo interpretować oraz odnieść się do nich krytycznie. Potrafi korzystać z tradycji malarstwa.

MJ_U04

EU_07 Umie odnaleźć się w grupie jaką stanowi pracownia. Potrafi współpracować z grupą. Poprzez pojawiające się niekiedy doświadczenia projektów zespołowych nabywa zdolności pracy w zespole. Współpracuje przy wspólnym tworzeniu wystaw semestralnych, uczestniczy w wyjazdach pracownianych.

MJ_U06

EU_08 Potrafi wykonać złożoną realizację malarską. Umie posługiwać się kompozycją, kolorem, walorem, linią i innymi elementami warsztatu malarskiego. Rozumie pojęcia takie jak przestrzeń malarska, głębia, korzysta świadomie z różnych środków plastycznych.

MJ_U07

EU_09 Potrafi dyskutować na tematy związane z szeroko pojętą kulturą oraz sztuką. Potrafi artykułować i bronić swoje racje. Uczestniczy w organizowanych przez pracownię otwartych korektach.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Zna proces komponowania pracy malarskiej, potrafi zaproponować własne rozwiązania kompozycyjne. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu budowania obrazu.

MJ_W03

EU_02 Wie jak przygotować podobrazie o różnych właściwościach, potrafi wykorzystać różne techniki i narzędzia malarskie (farby wodne, farby olejne), potrafi samodzielnie dobrać środki do założeń pracy artystycznej.

MJ_W07

EU_03 Potrafi interpretować informacje z zakresu teorii sztuki i wskazać ich odniesienie do własnych realizacji artystycznych. Potrafi opracować teoretycznie wybrane elementy własnej pracy artystycznej

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13450