ECTS Catalogue

Stage Design

Pedagogue: dr Katarzyna Zawistowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification
subject description
short subject description

Dla studentów wybierających Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii jako fakultet proponowany jest program wprowadzający w podstawy projektowania obiektów w funkcji kostiumu w oparciu o analizę wybranej postaci z dramatów W.Shakespeare'a

form of classes
subject area coverage
evaluation form credit with grading;
literature

 "Historia teatru"pod.red. Johna Russella Browna, Warszawa 1999

"Historia mody"  autor:Francois Boucher, Wyd.Arkady

 

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements
preliminary assumptions
learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

MJ_K02
skills
descriptioncode

EU_02 Student potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji projektu scenograficznego.

MJ_U03
knowledge
descriptioncode

EU_03 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu projektowani scenografii. Posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w dziedzinie scenografii i zakresu pracy scenografa –wiedza na temat środków ekspresji i umiejętności warsztatowych niezbędnych przy realizacji scenografii.

MJ_W02


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13477