ECTS Catalogue

Mural painting and stained glass

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Assistant(s): mgr Przemysław Garczyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Exam with grade.

subject description

Mural painting and stained Glass workshop is one of the artistic specialisations. Learning in the Studio takes 5 semesters and ends with the preparation of the thesis or an annex to the diploma. Education is based on practice (realization of projects or its elements in one of chosen techniques). The complexity of works increase with the acquired knowledge about technologies. The program takes into account individual predisposition of students and their characters. During 3rd and 4th year of studies, students have the opportunity to choose their own artistic way. That’s why, studio offers various artistic forms of mural painting and stained glass. Process of realization is preceded by lectures about existing projects – historical and technological analysis. Students are preparing their projects during consultations with module leaders (corrections).
Students are obligated to prepare and realize projects and in frames of team works, Teacher will choose the best project. Student may receive longer time to finalize his task but it depends on chosen technique of mural painting. During summer months, artistic plain-airs are organized (tasks outside of school). The possibilities of realization of tasks are dependent on external offers and their artistic value in whole process of education.
5th year students are treated individually.
Students are obligated to specify the topic and technique of realization based on their own experience and then finalize their art work.

short subject description

Course is mainly based on practical activities connected with technologies and techniques of mural painting and stained glass.
New elements are added during course, to give students the possibility to be independent in their artistic expression and to get into social conditions.
Graduate students are going to be provided with feeling of freedom in their artistic works, both created by themselves as well as to respond to the external needs. The objective is to build their own language of artistic expression and conscious of its use.

form of classes

Realization of projects on proper artistic and technical level in the form of design charts with technological and ideological description. Realization of partial or full project with chosen technique.

subject area coverage

Issues connected with knowledge about artistic techniques and technologies. Copy of existing artpiece. Addition of individual elements, which are not going to change style of original work. Artistic work interpretation : Literature, art or specific object in one of the artistic techniques. Realization of individual projects and complex projects consisting of several works, forming one artistic expression. Projects preparation and implementation on the assigned topic (the answer to the request of the investor) in a completely authorial way. Description of idea and technology , technological trial – part of work in specified technology. Team work.

evaluation form credit with grading;
literature

Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 2017
praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
Aidan Hurt „Ikona Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego” Jedność 2015
Rzepińska M. „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego” Arkady 2009
Belting Hans „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie” Universitas 2007

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plain-airs

entry requirements
formal requirements

3rd year student, after 5th semester.

preliminary assumptions

1st semester of mural painting and stained glass is successfully completed.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_K0251
Wiedz i umiejętności poznane w czasie realizacji programu edukacyjnego w pracowni zostały przekazane w formie ułatwiającej dalszy proce uczenia się. Jednocześnie pokazujący obszar jaki jest możliwy i konieczny do przebycia w celu uzyskania swobody i biegłości umożliwiającej w pełni na korzystania z wybranych technologii.

MJ_K02

EU_K0252
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w celach artystycznych przy innych projektach

 

MJ_K02

EU_K0271
Potrafi inspirować własne dokonania w pracowniach podstawowych efektami wiedzy i doświadczeń praktycznych nabytymi w czasie realizacji projektów.

 

MJ_K02

EU_K0271
Potrafi inspirować własne dokonania w pracowniach podstawowych efektami wiedzy i doświadczeń praktycznych nabytymi w czasie realizacji projektów.

 

MJ_K02

EU_K032
Potrafi działać w zespole twórczym, jest świadomy swoich możliwości artystycznych oraz poziomu technologicznego w wybranych technikach malarstwa ściennego i witrażu.

 

MJ_K03

EU_K031
Wiedz i umiejętności poznane w czasie realizacji programu edukacyjnego w pracowni zostały przekazane w formie ułatwiającej dalszy proce uczenia się. Jednocześnie pokazujący obszar jaki jest możliwy i konieczny do przebycia w celu uzyskania swobody i biegłości umożliwiającej w pełni na korzystania z wybranych technologii.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_U0151
Umiejętności techniczne i doświadczenie technologiczne pozwalają na pracę doświadczalne w zakresie stosowania ograniczonej palety (poznanej) środków i narzędzi związanych z poznanymi technikami

MJ_U01

EU_U0471
Potrafi stworzyć złożoną, w formie cyklu, wypowiedź artystyczną na zadany temat z wykorzystaniem odniesień historycznych stylistycznych, kulturowych

 

MMJ_U04

EU_U0651
Wiedza i doświadczenie pozwala na pracę w ramach działania zespołu twórczego realizację pod nadzorem odcinkowych działań w wybranych technologiach.

MJ_U06

EU_U0751
Posiada umiejętności warsztatowo-technologiczne umożliwiające ich łączenie w sposób zamierzony, dający przewidywalny celowy efekt artystyczny dla konkretnej technologii.

 

MJ_U07

EU_U0752
Posiada umiejętność opracowania założeń wstępnych projektowych jak również realizacyjnych w wybranych technikach.

MJ_U07

EU_U1051
Wiedza i umiejętności w ramach danej technologi pozwala na autorską wypowiedź (obronę) założeń projektowych na forum pracowni.

MJ_U010
knowledge
descriptioncode

 

EU_W0351
ma wiedzę podstawową pozwalającą na tworzenie i realizację prostych projektów w wybranych technikach malarstwa ściennego i witrażu.

 

MJ_W03

EU_W0771
posiada wiedzę umożliwiającą podjęcie się samodzielnych prób projektowych i wykonawczych z uwzględnieniem różnorakich form interpretacyjnych (stylowych, wyrazowych)ale w bardzo ograniczonym zakresie technologicznym związanym nabytymi umiejętnościami w ramach zajęć fakultatywnych.

MJ_W07

EU_W081
Ma wiedzę na temat wybranych technologii z obszaru Malarstwa ściennego oraz technologii szkła w stopniu umożliwiającym rozpoznawanie i określanie sposobu wykonania dzieła.

 

MJ_W08

EU_W082
Ma wiedzę na temat wybranych technologii z obszaru Malarstwa ściennego oraz technologii szkła w stopniu umożliwiającym opis etapów jego powstawania, oraz zasad ogólnych związanych z zastosowaniem konkretnej technologii do realizacji dzieła.

MJ_W08

EU_W083
Potrafi rozpoznać i określić technikę i sposób realizacji prac zarówno historycznych jak i współczesnych

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13499