ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Completion of the course takes place at the end of each semester, during the overview of all students’ works. Students are made to defend their works. Basic criteria of evaluation are: attitude to the subject (commitment, creativity, honesty and morality); progress made during the evaluated period; artistic value of the works.

 

subject description

Individual projects based on multimedia drawing (artistic skills within drawing, painting, illustration, digital techniques, 3D area).

Instructive targets:

Artistic skills sufficient enough for individual creating and accomplishing artistic projects.

Individual selection of artistic skills and adequate adaptation of various forms of artistic expression.

Cognitive targets:

Greatest possible level of artistic and humanistic self-awareness based on individual knowledge of connections between their own artistic practice and its social influence.

Technological knowledge within subject area and its skilful practical application.

Social targets:

Comprehension of necessity for permanent progress.

Adequate reaction for social, environment impulses and standing up for true.

Ability to coexist and cooperate within group with respect and tolerance for other attitudes.

Respect for the academic and professional rules.

Ability to self-esteem and verbal defense of advanced thesis.

short subject description

Classes encourage students to gain new skills and develop these already acquired, to cross the border of fear of the unknown. They provoke to take the risk and start individual search in the area of drawing, in the broad sense of the term. By facing new challenges, students develop their creativity and independence. They face the necessity to defend their projects. They widen their artistic awareness and interpret drawing as an autonomic mean of expression. Drawing is not interpreted as a collection of abilities or skills. Classes in the studio are going to convince that only the wise use of these skills is truly evolving.

 

form of classes

Students accomplish their individual projects regularly consulted at the studio. During specially organized exhibition meetings, chosen students have an opportunity to present their works to the guests (other teachers, critics, curators of art exhibitions, students from other studios) and to listen to their opinions. Studio is a place where students can freely share their thoughts, without making a decision, who is right and who is wrong.

subject area coverage

Unlimited. Main basic for functioning of the studio is the rule of individualization of methods and student’s subjectivity.

 

evaluation form credit with grading;
literature

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986. 

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974. 

Bibliography required within art history lectures. 

Bibliography not required within art history lectures but extended artistic, humanistic and social awareness. 

Publications and websites within contemporary art. 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Credit for fourth semester at Basic Studio of Painting and Drawing. Signing up for the studio according to Painting Faculty rules. 

 

preliminary assumptions

Basic knowledge within painting and drawing demanded for third year students. 

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_13 Zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki jego działania artystyczne mają na otoczenie. Potrafi wziąć odpowiedzialność za treść i formę własnej wypowiedzi artystycznej.

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_04 Swobodnie komponuje i realizuje zaawansowane prace malarskie w oparciu o różne techniki malarskie. Potrafi dobrać odpowiednie środki wyrazu artystycznego do założeń swojej pracy. Może sięgać po techniki spoza tradycyjnego warsztatu malarskiego.

MJ_U01

EU_05 Umie zrealizować zaawansowaną prace artystyczną w oparciu o postawione przez siebie problemy artystyczne. Samodzielnie dobiera medium i odpowiednie środki wyrazu. Potrafi samodzielnie zaproponować także nietypowe, wykraczające poza warsztat malarski rozwiązania plastyczne.

MJ_U02

EU_06 Umie odnieść się do tradycyjnych form przedstawienia jak studium modela czy martwej natury. Rozumie założenia tradycyjnych przedstawień i potrafi je twórczo interpretować oraz odnieść się do nich krytycznie. Potrafi korzystać twórczo z tradycji malarstwa, ma świadomość kontekstu kultowego i estetycznego własnych realizacji.

MJ_U04

EU_07 Potrafi współpracować w zespole. Z doświadczeniam działań zespołowych takich jak wspólna aranżacja wystaw czy udział w zespołowych projektach nabywa niekiedy też zdolności prowadzenia projektów zespołowych. Umie konstruktywnie dyskutować na tematy związane ze sztuka i kulturą w większej grupie, potrafi artykułować swoje racje.

MJ_U06

EU_08 Umie stworzyć zaawansowaną kompozycję malarską. Potrafi swobodnie posługiwać się kompozycją, kolorem, walorem, linią i innymi elementami warsztatu malarskiego. Rozumie pojęcia takie jak przestrzeń malarska, głębia, korzysta świadomie z różnych środków plastycznych. W razie potrzeby potrafi poszerzać środki wyrazu np. obiekt malarski, nowe media

MJ_U07

EU_09 Umie swobodnie dyskutować na tematy związane z szeroko pojętą kulturą oraz sztuką. Potrafi artykułować i bronić swoich racji. Rozwija analityczne myślenie w zakresie sztuk plastycznych w kontekście własnego działa podczas korekt i konsultacji. Uczestniczy w organizowanych przez pracownię otwartych korektach.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Potrafi zaproponować własne, zaawansowane rozwiązania kompozycyjne, Ma dużą wiedzę z zakresu budowania obrazu

MJ_W03

EU_02 Posiada szeroką wiedzę odnośnie technik i technologii malarskich. Potrafi wykorzystać szeroki wachlarz środków malarskich w zależności od zakładanego celu. Samodzielnie decyzję o technice i technologii malarskiej.

MJ_W07

EU_03 Wykorzystuje wiedzę z dziedziny malarstwa do realizacji własnych zaawansowanych realizacji artystycznych. Potrafi interpretować własne dzieło, zna zależności między formą a treścią dzieła, potrafi je wskazać.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13508