ECTS Catalogue

Basics of film

Pedagogue: dr Filip Ignatowicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

The basis for assessment is the student's participation in classes and reviews; completing all exercises and preparing a term paper; participation in the semester review.

  The presentation of exercises and works from the whole semester is assessed, which allows you to compare the individual progress and commitment of the student, as well as the formal and artistic value of the resulting works.

  Assessment Criteria:

-value and strength of artistic expression of completed exercises and term papers

- formal coherence of the resulting work and skillful use of basic directing

- technical and technological advancement of the implemented projects (in the scope of assembly, post-production, and photos)

-coherent selection of means of expression concerning the individually selected topic of work

- involvement during classes, exercises and group workshop activities

- individual progress of the student in the area related to the subject

subject description

The course aims to familiarize students with the basic aspects of film narrative that can be used for the needs of the contemporary visual artist. As part of the course, students will outline all the elementary stages of mini video production. The main assumption is to shape students' sensitivity to basic means of expression and to provide them with technological and technical knowledge in the form of basic skills in creating film material, as well as its editing processing. Classes will have a workshop character, based on practical work (individual and group), besides, we will analyze outstanding (from a painter's point of view) films that students will watch outside the class. During the film basics classes, it is also necessary for the student to generate their video footage for postproduction purposes in the classroom. The goal of film basics education is to develop key observational skills and skillful fiction creation. The basic principles of the film language learned by the student can be used as a tool for working on projections in public space or creating videos for exhibition purposes. Classes include practical knowledge of the basics of digital film technology and other forms of video.

short subject description

The course aims to familiarize students with the basic aspects of film narrative that can be used for the needs of the contemporary visual artist. As part of the course, students will outline all the elementary stages of mini video production. The main assumption is to shape students' sensitivity to basic means of expression and to provide them with technological and technical knowledge in the form of basic skills in creating film footage, as well as its postproduction processes. Classes include practical knowledge of the basics of digital film technology and other forms of video.

form of classes

The form of the subject is mainly practical editing classes in the studio, critics, and correction of exercises, as well as project consultations. Workshops, as well as presentations and lectures on specific aspects related to the subject, are also possible. The basis is exercises performed in classes to teach students how to use digital video technology and its postproduction possibilities. To pass the semester, the student prepares a semester work.

subject area coverage

Basic principles of editing and working with postproduction software.
Elementary principles of film structure and video image narration.
Base units of the film: shot, shots field sizes, angles, and composition.
Main genres of artistic film: found-footage and video-art.
Important relationships between video and painting.
Basics of cinematography.
Basics of documentary film.
Elementary principles of a story.
Introduction to working with an actor and directing.
Basics of storyboards.
Basic rules of film production and set organization.
Introduction to audio post-production.
Basics of image post-production: introduction to coloring and compositing.

 

With particular emphasis on the basics of cinematography & video production, the ability of documentation and image creation expressed in the exercises:

1) Video clip - an exercise to create a video-audio implementation in the form of visualization, music video, video-image in which sound or music plays an important role.
The exercise covers the thematic scope: video-image, aesthetics, production, post-production, image and sound relation, rhythm.


2) Documentation/narrative - exercises for a video work made from own footage (directed or filmed).
The exercise covers the thematic scope: pre-production, production, post-production, script, logline, storyboard, hero.

evaluation form credit with grading;
literature

Basic literature:
"Grammar of the film language" - Daniel Arijon
"The Technique of Film Editing." - Karel Reisz, Gavin Millar, Thorold Dickinson
"In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing" - Walter Murch
"Film art" - David Bordwell, Kristin Thompson

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

not applicable

entry requirements
formal requirements

Passing the 7th semester.

preliminary assumptions

The student has basic knowledge in the field of art, science, and culture. Has basic knowledge of the history of art, its historical context and kinship with the areas of social life. Demonstrates knowledge of styles in art and related creative traditions. Has basic manual skills and basic computer skills.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Niezależnie od warunków potrafi skutecznie łączyć ze sobą zdobyte umiejętności techniczno-kreatywne z obszaru video z innymi mediami i technikami twórczymi. Pozwala to na tworzenie nowych i oryginalnych treści video.

MJ_K02

EU_2 Zna wstępne możliwości szeroko rozumianej reżyserii i rozumie jak zdolność ta przekłada się na komunikację z odbiorcą niezależnie od uprawianego rodzaju sztuki. Widzi potrzebę własnego rozwoju.

MJ_K03

EU_3 Narzędzia narracyjne pozwalają mu na efektywne opowiadanie, tym samym generowanie czytelnych komunikatów video i wchodzenie w twórczy dialog z widzem.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_4 Zdobyte umiejętności około reżyserskie, narracyjne, generowania materiału (około operatorskie, kadrowania, fotografowania, wizualizacji), postprodukcyjne- montażowe, podstaw kolor-korekcji i compositingu pozwalają mu na skuteczne realizowanie własnych projektów artystycznych przy wykorzystaniu medium video.

MJ_U01

EU_5 Rozpoznaje plany filmowe, kąty widzenia kamery i kierunki spojrzeń co przekłada się na zdolności montażowe, a także zdolność generowania własnego materiału video. Umie kadrować. Potrafi wykorzystać doświadczenie i wiedzę z innych obszarów artystycznych, tak aby kreowane obrazy video posiadały wartości malarskie.

MJ_U03

EU_6 Poznał i potrafi stosować większość podstawowych technik tworzenia contentu video. Potrafi je łączyć między sobą celem dalszego rozwoju.

MJ_U08

EU_7 Zna podstawowe pojęcia technologiczne z obszaru video. Umie opowiedzieć o swoim projekcie i założeniach twórczych. Jest w stanie zaplanować prosty projekt video i przygotować się do jego produkcji. Potrafi komunikować się z ekipą/grupą pracującą na planie zdjęciowym.

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_8 Zna różne style i formy kreacji materiału video. Zna zasady kadrowania, rozróżnia proporcje ekranu i stosowane kaszety. Rozróżnia podstawowe gatunki filmowe. Potrafi interpretować pracę kamery i sposób montażu jako gramatykę języka filmowego. Przekłada zdobytą wiedzę na estetyczne i autonomiczne realizacje twórcze w obszarze video.

MJ_W05 MJ_W06

EU_9 Zna podstawy technologii video, formaty zapisu i ich konwertowanie, elementarne zasady obsługi software'u montażowego. Wie jak korzystać z kamery, jak renderować pliki. Zna zasady struktury filmowej i potrafi kreować proste opowiadania. Rozumie, że sztuka video może stanowić narzędzie w konstytuowaniu dzieła wizualnego.

MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.8 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13574