ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Maciej Świeszewski
Assistant(s): dr Anna Waligórska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Essential condition of assessment is participation in semester review

Assessment criteria:

- independent creation based on technical skills

- knowledge and skills in technology of painting

- knowledge in the subject of geometry and anatomy and ability to use it in painting

- knowledge in the subject of color theory and using it in practice

- dialoging with contemporary art within one's artwork

- correct usage of composition

- awareness in using color and various painting techniques

subject description

COGNITIVE TARGET: comprehension of color theory, painting technology, artistic techniques, aesthetics, relation between art and geometry, Golden Ratio and awareness of mathematics' presence in art. Painting as knowledge and skills, evolution of color throughout centuries, learning about changes in artistic comprehension in art history and what artistic means of expression were used in various epochs. Color theory constituting principles that should be common knowledge for every artist - primary and secondary colors of light, primary and secondary colors of pigment, complementary colors, brightness contrasts, issues on the subject of color contrast, range contrast, complementary contrast and simultaneous contrast. Problems of complementary colors in theory and practice, problems of subject's color in studying nature and project execution - comprehension of three factors affecting subject's color, namely local color, color of akin tone and reflected color as well as importance of color of light. The problem of shadow's color, regarding a color of light. Chromatic and monochromatic vision. Color ranges: range of warm colors, range of cool colors, neutral range, harmonizing colors. Execution of painting tasks on the highest possible level of skill and intellectual quality, using miscellaneous painting techniques.

 

EDUCATIVE TARGET: The ability to carry out artistic intents with technical mastery based on knowledge and skills. Seeking one's own artistic identity unrestrained by intellectual and technical ignorance. Broad spectrum of artistic expression. A factor that is equally significant to traditional means in teaching process is computer skills. It is basically analysis of ideas and drafts on the monitor screen, using different colors, deformations and diverse perspectives. This method allows variety of approaches to a certain idea and gives numerous ways to solve a single problem.

 

PRACTICAL TARGET: skills  of studying nature, ability to carry out painting tasks in miscellaneous techniques, knowledge on the subject of color, perspective, painting technology, anatomy, widening general knowledge, enabling students to interpret surrounding reality (science, literature, music, etc.)

short subject description

The key objective of the subject is finding one's own artistic identity based on knowledge and technical skills. A student gains comprehension of color theory, painting technology, artistic techniques and aesthetics. Students are also encouraged to widen their general knowledge, enabling them to interpret surrounding reality (science, literature, music, etc.). Combination of those skills and knowledge allows thorough comprehension of contemporary art and finding one's place within it. 

form of classes

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

subject area coverage

anatomical drawing, drawing study, painting technology, painting perspective, philosophy, matters of contemporary art, art history

evaluation form credit with grading;
literature

"Świat bezprzedmiotowy" Kazimierz Malewicz

"The Geometry of Art and Life" Matila Ghyka

"The Golden Section: Nature's Greatest Secret" Scott Olson

"The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images" Ami Ronnberg, ARAS

"Historia piękna" Uberto Eco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz

"Kolor" Michael Freeman

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plain-airs, creating murals

entry requirements
formal requirements

Graduating 4th semester

preliminary assumptions

Graduating The Workshop of Basics in Drawing and Painting

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Efektywnie komunikuje się z innymi w celu inicjowania działań w przestrzeni społecznej.

MJ_K06

EU_2 Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na podejmowanie rozszerzonych działań w przestrzeni publicznej w każdych uwarunkowaniach.

MJ_K02 MJ_K04

EU_3 Umie organizować w sposób bardziej zaawansowany proces doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób. 

MJ_K01

EU_13  Ma świadomość społecznych, naukowych i estetycznych aspektów własnej działalności artystycznej. 

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_4 Jest gotowy do współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia przy realizacji projektów zespołowych.

 

MJ_U06

EU_5 W sposób kreatywny i profesjonalny podchodzi do prezentacji własnych dokonań artystycznych podczas wystąpień publicznych. Posiada umiejętności nawiązywania kontaktu z publicznością.

MJ_U13

EU_6 Swobodnie i twórczo wykorzystuje we własnej kreacji artystycznej wiedzę o nawet skomplikowanych zależnościach teorii i praktyki w malarstwie.

MJ_U04

EU_7 Potrafi umiejętnie stosować skomplikowane uwarunkowania technologiczno-warsztatowe dla uzyskania odpowiednich efektów artystyczno-wyrazowych. 

MJ_U01 MJ_U07

EU_8 Angażując swoją osobowość artystyczną potrafi realizować prace malarskie stosując odpowiednie do koncepcji środki artystyczne i oryginalne idee.

MJ_U02

EU_9 Potrafi zainteresować zróżnicowane kręgi odbiorców tematami związanymi z szeroko rozumianym obszarem malarstwa.

MJ_U10

EU_14  Potrafi projektować efekty własnej pracy artystycznej w aspekcie uwarunkowań społecznych i prawnych.

MJ_U05
knowledge
descriptioncode

EU_10 Wie jakie są szczegółowe zasady niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów i zagadnień z obszaru malarstwa.

MJ_W03

EU_11 Ma szczegółową wiedzę z zakresu uwarunkowań technologiczno-warsztatowych oraz o rozbudowanych zależnościach  teorii i praktyki w malarstwie.

MJ_W07 MJ_W08

EU-12  Posiada wiedzę z zakresu prawnych aspektów zawodu artysty malarza.

MJ_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13598