ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

In order to pass the 9th semester, students must demonstrate the required attendance at seminar classes, have an approved paper outline and presented the state of the art and the current scientific knowledge on a proper subject, and also present their topic in front of the entire seminar group at least twice in the semester.

subject description

Objective target: analysis and interpretation of selected issues based on the methodology in the given direction.

Educative target: proper selection and use of literature, skilful assessment of the credibility of sources and information used in the work, skilful design, troubleshooting and modifying existing problems / solutions.

Practical target: the desire to expand knowledge through self-searching, ability to build long utterance, ability to organise work and taking responsibility for the implementation of its own projects.

short subject description

The aim of the course is to prepare the student for theoretical thesis writing, which in most cases is related to the topic of the practical diploma. Classes relate to mastering the art of work writing, skillful building of the problem and the analysis of the selected literature within the topic.

form of classes

Seminar, individual meetings, lecture with ppt. presentation

subject area coverage

Presentation of the features of the properly constructed paper and its methodology
Discussion on proper recognition of the problem
Personal student presentations (ppt presentations, lectures)
Corrections, individual consultations

evaluation form credit with grading;
literature

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

Literatura zalecana:

D’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

D’ Alleva A., Jak studiować historię sztuki?

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2004

Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, „Artium Questiones”, 3 (1986).

Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976

Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Poznań 2009

Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Passed previous semester 

preliminary assumptions

Broadened scope of art history knowledge, culture and philosophy in terms of Master degree.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Jest gotów do dyskusji na tematy społeczne, naukowe i etyczne związane z własną działalnością artystyczną oraz potrafi korzystać z idealnych, jasno określonych wzorów kulturowych (ideałów).

 

 

 

MJ_K05

EU_2 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji.

MJ_K02
skills
descriptioncode

EU_1 Posiada umiejętności przygotowania rozbudowanych prac pisemnych (potrafiąc korzystać z rożnych źródeł teoretycznych) i wystąpień ustnych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami malarstwa przy wykorzystaniu podst. źródeł teoretycznych a także innych ujęć. 

MJ_U09
knowledge
descriptioncode

EU_1 Posiada wiedzę właściwą dla zagadnień związanych z tematyką prowadzonych przez siebie badań.

 

 

MJ_W02,

EU_2 Dysponuje wiedzą na temat podstaw i zasad z zakresu prawa autorskiego.

MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 30 10 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13645