ECTS Catalogue

Physical Education

Pedagogue: Centrum Wychowania Fizycznego

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ćwiczenia. Podstawą zaliczenia jest frekwencja I aktywny udział w zajęciach

subject description

Cel poznawczy:

- student posiada podstawowe umiejętności ruchowe w zakresie wybranej dyscypliny sportowej,

- posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe życie oraz kształtowanie postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej

Cel praktyczny:

- student promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej,

- pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.

short subject description

Zajęcia w formie ćwiczeń mające na celu:
- kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej w ramach prozdrowotnego stylu życia,
- upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej: sportu, turystyki i rekreacji,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności i nawyków ruchowych

form of classes

Zajęcia w sali sportowej

subject area coverage

1. Nauka podstawowe kroków stosowanych w aerobiku
2. Zapoznanie się z zajęciami low impact, hi-lo
3. Podstawowe kroki na stepie (nazewnictwo, technika wykonania, najczęściej popełniane błędy) oraz kroki tranzycyjne.
4. Ćwiczenia kształtujące sylwetkę i wzmacniające mięśnie posturalne z wykorzystaniem piłek Body Ball. Zasady prawidłowego wykonania ćwiczeń, najczęściej popełniane błędy.
5. Praktyczne zapoznanie się z ćwiczeniami Jogi.
6. Ćwiczenia metodą Pilatesa.
7. Niekonwencjonalne formy zajęć relaksujących: wizualizacja, ćwiczenia oddechowe.
8. Ćwiczenia rozciągające (stretching) na poszczególne grupy mięśniowe w różnych pozycjach wyjściowych.
9. Ćwiczenia wzmacniające oraz aerobowe z wykorzystaniem piłek Chi Ball
10. Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni z wykorzystaniem hantli.

evaluation form zaliczenie;
literature

brak

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

- student promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej,

M1A_K04

- potrafi współpracować w zespole stosując zasadę „fair play”,

M1A_K07

- ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych

M1A_K09
skills
descriptioncode

- student posiada podstawowe umiejętności ruchowe w zakresie wybranej dyscypliny,

- posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe życie oraz kształtowania postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej

M1A_U11
knowledge
descriptioncode

- student posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej

M1A_W02


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.1 r 30 0 Exercises 30h
Exercises [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13705