ECTS Catalogue

Creative photography

Pedagogue: dr Jan Rogało

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Aktywny udział w zajęciach, konsekwentna realizacja zadania i prezentacja efektów pracy w formie ekspozycji. Pisemny komentarz do projektu stworzony w oparciu o czytane lektury.

subject description

Susan Sontag w „O fotografii” pisze - „Fotografia nie jest prostym skutkiem zetknięcia się fotografa z wydarzeniem: samo wykonywanie zdjęć stanowi zdarzenie i to zdarzenie jawnie uprzywilejowane. Fotografia ma prawo zakłócać, wdzierać się albo ignorować wszystko, cokolwiek się dzieje”. Czy oznacza to, że każde działanie fotograficzne jest aktem kreacji? Czy każda fotografia jest fotografią kreacyjną? A jeśli tak faktycznie jest to na czym ta kreacyjność polega?

Podczas naszych spotkań zastanowimy się nad różnymi wątkami kreacyjności w fotografii wykraczającymi poza to, co przez fotografię kreacyjną rozumie się w najprostszym ujęciu portretu kreacyjnego (choć i o nim będziemy rozmawiać). Zagadnienia o których będziemy rozmawiać to:

w semestrze I -
Kłamstwo a fotografia dokumentalna.
Archiwum i mit.
Fotograf reżyser - fotograf narrator.

w semestrze II -
Fotografia w przestrzeni - relacja między obrazem, a rzeźbą.
Kreacja a wirtualna rzeczywistość - post-fotografia.

short subject description lack of data
form of classes

Zajęcia przeprowadzane są w formie warsztatowej. Podstawą zajęć są indywidualne korekty ze studentami. Przed przejściem do realizacji zadań prowadzący przeprowadza wykłady objaśniające. Studenci samodzielnie pod opieką prowadzącego realizują długoterminowy projekt fotograficzny nawiązujący do tematyki poruszanej na zajęciach czyli fotografii funkcjonującej w obrębie nie tylko samego obrazu lecz performensu, obiektu, systemu.

subject area coverage
  1. Współczesne trendy w fotografii.

  2. .Zagadnienie narracji, dokumentu, archiwum w relacji do prawdy.

  3. Fotografia w przestrzeni - fotografia jako obiekt lub instalacja.

  4. Performatyka fotografii.

  5. Fotografia w rzeczywistości cyfrowej.

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Susan Sontag, „O fotografii”
Charlotte Cotton, „Fotografia jako sztuka współczesna”
W. J. T. Mitchell, „Czego chcą obrazy?”
John Berger, „O patrzeniu”

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

Podstawowa wiedza o technikach fotograficznych; znajomość obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.2 r 30 3 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14106