ECTS Catalogue

Video Image Production

Pedagogue: dr Jarosław Czarnecki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

poziom artystyczny, zaawansowanie technologiczne

subject description

Studenci realizują wybrany przez siebie jeden temat z pięciu zadanych (jeden do wyboru). Traktują go jako punkt wyjścia i realizują wideo w technice dowolnej. Praca może być zrealizowana jako klasyczne wideo, jako animacja, jako film niemy z napisami, typograficznie i inne... W trakcie konsultacji podnoszone są umiejętności studentów oraz poziom artystyczny realizowanego wideo.

short subject description

Studenci realizują własny utwór wideo.

form of classes

Konsultacje

subject area coverage

Jedno zadanie w zakresie realizacji wideo.

evaluation form credit with grading;
literature

brak

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Umiejętność pracy ze scenariuszem, umiejętność pracy z programem do montażu wideo Adobe Premiere Pro.

preliminary assumptions

Podstawowa umiejętność pracy z montażem wideo.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie,
potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych
osób

A2_K01

posiada umiejętność krytycznej samooceny,
konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych,
oraz podjęcia krytycznej refleksji związanej z własną
działalnością

A2_K04
skills
descriptioncode

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną,
umożliwiającą projektowanie, realizowanie i wyrażanie
własnych koncepcji artystycznych

A2_U11

potrafi realizować oryginalne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności

A2_U12

jest przygotowana do współdziałania z innymi osobami w
ramach prac zespołowych i jest zdolna do podjęcia
wiodącej roli w takich zespołach

A2_U15
knowledge
descriptioncode

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym
obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i
rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie
intermedialnych dyscyplin artystycznych właściwych dla
studiowanego kierunku studiów

A2_W08

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy
teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z
intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni
wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego
rozwoju

A2_W11

zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy
kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i
niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

A2_W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.1 r 30 2 Art. workshop 30h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14146