ECTS Catalogue

Creative photography

Pedagogue: dr Jan Rogało

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Aktywny udział w zajęciach, realizacja poszczególnych zadań i ich prezentacja w formie analogowej i cyfrowej oraz produkcja i organizacja wystawy. Egzamin pisemny z zakresu tematyki nowych zjawisk w fotografii polskiej po 2000 roku.

 

subject description

Studenci poproszeni zostaną o budowanie raelacji pomiędzy przestrzenią a kontekstem społecznym, historycznym, ekonomicznym i politycznym w konsekwancji prowadzącej do zbudowania syntetycznej wypowiedzi artsytycznej opartej na obrazie fotograficznym.

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami foto w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego przy pomocy medium fotografii. 

 
short subject description lack of data
form of classes

Zajęcia przeprowadzane są w formie warsztatowej. Podstawą zajęć są indywidualne korekty ze studentami. Przed przejściem do realizacji zadań prowadzący przeprowadza wykłady objaśniające. Studenci samodzielnie pod opieką prowadzącego realizują 3 zadania fotograficzne oraz przeprowadzają prezentacje na zadane tematy.

subject area coverage
  1. Polska fotografia współczesna

  2. Zagadnienie narracji, dokumentu, archiwum

  3. Fotografia przestrzeni

  4. Portret

  5. Kontynuowanie rozwoju umiejętności warsztatowych w postprodukcji cyfrowego obrazu fotograficznego. 

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Adam Mazur "Kocham fotografię, Wybór tekstów 1999-2009"

Adam Mazur, "Decydujący moment, Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku"

Stefan Wojnecki, "Moja teoria fotografii" 2011

Urszula Czartoryska, "Przygody plastyczne fotografii", Warszawa 1965

John Berger, "O Patrzeniu", wyd. Aletheia 1999

Georges Didi-Huberman, "Obrazy mimo wszystko"

 

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

Podstawowa wiedza o technikach fotograficznych; znajomość obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.2 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14157