ECTS Catalogue

Studio of Transdisciplinary Activities

Pedagogue: prof. dr hab. Grzegorz Klaman
Assistant(s): dr Martyna Jastrzębska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaprojektowanie i zrealizowanie pracy lub projektu zawierającego jego krótki opis i koncept wraz z umieszczeniem na pracownianej stronie internetowej

subject description

Zapoznanie studentów z tradycją równoprawnego traktowania poszczególnych mediów i ich łączenia w ramach wypowiedzi artystycznej.

Projektowanie i wykonywanie instalacji, obiektów, działań efemerycznych i akcji w stosunku do architektury, czy otwartej przestrzeni publicznej. Zrozumienie relacji pomiędzy dziełem, obiektem, artefaktem a jego kontekstem i przestrzenią społeczną. Indywidualny język wypowiedzi konfrontowany z językiem obecnych w niej mediów takich jak projektowanie architektoniczne, design, reklama, telewizja, prasa i inne publikatory oraz systemami i procedurami (społecznymi, naukowymi, politycznymi i ekonomicznymi) kształtującymi w sposób rzeczywisty tą przestrzeń. Definiowanie i czytanie nowych zjawisk w trakcie procesu realizacji poszczególnych, zindywidualizowanych zadań; (performance, akcje, wystąpienia, rzeczywistość wirtualna, bioart bodyart. Analizowanie wzajemnych stosunków pomiędzy środkami przekazu a współczesnym odbiorcą.

short subject description lack of data
form of classes

Wykłady i dyskusje grupowe połączone z rozwiązywaniem zadań i realizacją prac i projektów

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

“Społeczeństwo Informacyjne. Cyberkultura. Sztuka Multimediów”

Ryszard W. Kluszczyński, Rabid,  Kraków 2001

“Obrazy na Wolności”- studia z historii sztuk medialnych w Polsce”

Ryszard W. Kluszczyński, Instytut Kultury Warszawa 1998

“Awangarda” rozważania teoretyczne

Ryszard W. Kluszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997

“Sposoby widzenia”

John Berger, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997

“Sztuka Publiczna”

Krzysztof Wodiczko, CSW Warszawa, 1995

“Technopol”

Neil Postman, PIW 1995

“Genetyka Kultury”

Ben van Berkel,  Caroline Bos, Wydawnictwo Murator, Warszawa 2000

“O Przemocy. Nieposłuszeństwo Obywatelskie”

Hannah Arendt, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999

“Wybory i Przemilczenia. Od Szkoły Sopockiej do Nowej Szkoły

“Imperium Znaków”

Roland Barthes, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999

 „Niebezpieczne związki sztuki z ciałem”

 Izabela Kowalczyk, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2002

„Seks, pieniądze i religia”  rozmowy o sztuce brytyjskiej

Marek  Wasilewski Galeria Arsenał Wydawnictwo Obserwator Poznań 2001

“City Transformers”,

 CSW Łaźnia, Gdańsk 2005

“Artystyczny wirus” polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989

Jacek Zydorowicz Warszawa 2005

„Inc.” Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji w Polsce, Kazimierz Piotrowski, Galeria XX1, Galeria Program Warszawa 2004

„Przekleństwo fantazji”

Slavoj Žižek Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001

„Wzniosły obiekt ideologii”

SlavojŽižek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001

 „Cyfrowe życie”,

Nicholas Negroponte, Ksiażka i Wiedza 1997 Warszawa

„Technologie widzenia”, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Andrzej Gwóźdź, Universitas, Kraków 2000

„Zarys historii i rozwoju mediów”,

Tomasz Goban Klas, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków

„Świat video i podmiot fraktalny”,

Jean Baudrillard, 1994

 „Bunt ujarzmionych ciał. O twórczości Lynn Hershman”

red. Ryszard. W. Kluszczyński, CSW Warszawa 1996

Net Art., Magazyn Sztuki, 1997 nr 1-2 (13-14)

„Wybór pism. Marshall McLuhan”,

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975 

„Film -Video-Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej”.

Instytut Kultury, Warszawa 1999

Kraków Wien 2002

„Od monumentu do marketu” sztuka wideo i przestrzeń publiczna

Pod redakcją Piotra Krajewskiego i Violetty Kutlubasis-Krajewskiej

WRO Centrum Sztuki Mediów  Wrocław 2005

„Wolna Kultura” Lawrence Lessig

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005

„Estetyka Wirtualności” 

 Praca zbiorowa pod redakcją Michała Ostrowickiego

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych

Universitas , Kraków 2005

Drżące ciała, CSW Kronika  Wydawnictwo Ha!art, Bytom-Kraków 2006

Richard Schechner, „Performatyka, wstep” Ośrodek Badań Twórczości Jerzego

Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych Wrocław 2006

Hal Foster, „Powrót Realnego” Awangarda u schyłku XX wieku, przekład: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2010

Guy Debord, „Społeczeństwo spektaklu” oraz „Rozważania o społeczeństwie spektaklu”, tłumaczenie Mateusz Kwaterko, PIW,2006

Georges D. Huberman, Obrazy mimo wszystko, TAiWPN Universitas, Kraków 2008

Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Andrzej Gwóźdź, Universitas, Kraków 2000

Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa, Wydawnictwo KR,1995

Lev Manovicz, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Jacques Ranciere, „Estetyka jako polityka”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007

THE Body in Contemporary Art, Sally O`Reilly, Thomas & Hudson Ltd London 2009

Net Art, Ewa Wójtowicz, Wydawnictwo Rabit, Kraków 2008

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Warsztat Intermedialny Medianacje

entry requirements
formal requirements

Wybór pracowni w ramach zapisów.

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

K_K02, jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02(odpowiednik A2_K03, A2_K03, A2_K04, A2_K05)

K_K01;
skills
descriptioncode

K_U02, umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie intermediów i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U11, A2_U13, A2_U14, A2_U16, A2_U17, A2-U19,A2_U20)

K_U02
knowledge
descriptioncode

K_W01,ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów

sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie intermediów oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku AJA_W01(odpowiednik A2_W08, A2_W10, A2_W11)

K_W01;AJA_W01(odpowiednik A2_W08, A2_W10, A2_W11)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.3 (en)d 60 6 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14360