ECTS Catalogue

Course Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification lack of data
subject description

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji dyplomu magisterskiego i samodzielnej pracy artystycznej.

Cel poznawczy
Rozwój świadomości artystycznej i zrozumienie realiów funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej. Umiejętność odczytywania dzisiejszej roli malarstwa w kontekście innych mediów.  
Rozbudzanie wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia na potrzeby własnej praktyki artystycznej.

Cel kształcący
Student/ka zdobywa umiejętność dostrzegania aktualnych problemów społeczno-kulturowych i podejmowania z nimi dyskursu we własnych koncepcjach i realizacjach artystycznych.
Kształci otwartość na odmienne postawy i stylistyki artystyczne.

Cel praktyczny
Umiejętność korzystania z szerokiej i zmiennej tematyki w podejmowanych zagadnieniach - własnych realizacjach.
Umiejętność posługiwania się różnymi środkami wyrazu w zależności od realizowanego artystycznego projektu.
Posiada umiejętność  formułowania teoretycznej wypowiedzi i odczytywania szerszego, współczesnego  kontekstu dla własnych działań twórczych.

short subject description

Pracownię akcentuje charakter otwarty, co widoczne jest na kilku płaszczyznach: szerokiej i zmiennej tematyki podejmowanych zagadnień, poszukiwania źródeł inspiracji wykraczając poza obszar sztuki, otwartości na odmienne postawy i stylistyki artystyczne, a przede wszystkim otwartości na młodego artystę. Przestrzeń pracowni jest miejscem prowokowania i wyzwalania nieskrępowanej energii twórczej, poruszania się po przestrzeniach nietypowych i granicznych, jest miejscem wymiany myśli, dialogu.

Ważnym elementem programu jest rozwój świadomości artystycznej, funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej, umiejętność dostrzegania aktualnych problemów i rozbudzanie fascynacji sztuką współczesną, z całym jej bogactwem i różnorodnością środków wyrazu, co jest niezbędne w zrozumieniu dzisiejszej roli malarstwa.

Koncentrując się na indywidualnym podejściu staramy się pomóc w określeniu 'swojego miejsca', 'wynalezieniu siebie', a przede wszystkim w rozbudzaniu wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia.

form of classes lack of data
subject area coverage lack of data
evaluation form lack of data
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.3 (en)d 8 0.5 Seminar 8h
Seminar [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14447