ECTS Catalogue

I Studio of Intermedia

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Bogna Burska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

student/ka ma przedstawić zrealizowane zadania semestralne. każde zadanie jest oceniane osobno, ocena semestralna jest średnią matematyczną ocen cząstkowych. przy wystawianiu ocen ważną role pełni frekwencja i aktywność na zajęciach. przy ocenie zadań bardzo ważna są: ilość pracy włożona w realizację, zaangażowanie i poziom artystyczny.

subject description

Studenci/ki zaznajamiają się z problematyką realizacji artystycznych projektów społecznych i projektów w przestrzeni społecznej. Realizują własną pracę artystyczną, projektują obrazy do użycia w przestrzeni publicznej oraz przygotowują realizację zbiorowej wystawy w galerii sztuki. Poznają sposoby prowadzenia badań w wybranym temacie i pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł - bezpośrednio od rozmówców, w obszarze tekstu literackiego czy dokumentalnego, w źródłach internetowych. Uczą się korzystania ze zdobytej wiedzy w artystycznym procesie twórczym. Poznają sposoby dobrania medium wypowiedzi artystycznej do jej planowanego sensu. W ramach przygotowań do wystawy poznają zaplecze techniczne pracy artystycznej oraz pracy nad wystawą - uczą się doboru i określenia sposobu ekspozycji pracy artystycznej, przygotowania ridera, przygotowania i zaprojektowania druków promocyjnych, opisania pracy na wystawie, współpracy z pracownikami instytucji wystawienniczej. W ramach pracy nad projektem uczą się świadomego uwzględniania perspektywy odbiorcy sztuki i kontaktu z nim.

short subject description

Studenci/ki zaznajamiają się z problematyką realizacji artystycznych projektów społecznych i projektów w przestrzeni społecznej, pozyskiwania wiedzy w wybranym obszarze i używania jej w pracy artystycznej. Uczą się współpracy z instytucjami sztuki i przygotowania wystawy.

form of classes

Studenci/tki realizują zadanie artystyczne w wybranym medium, projektują plakaty i wlepki. Uczą się budowy własnego zina artystycznego i jego fizycznej realizacji. Realizują wystawę w instytucji zewnętrznej.

subject area coverage

intermedialność, dobór i łączenie mediów wypowiedzi artystycznej, tematyka społeczna i jej artystyczna forma, przestrzeń społeczna, przestrzeń publiczna, twórcze wykorzystanie efektów badań własnych, konstrukcja wystawy, wystawiennictwo, współpraca z instytucją wystawienniczą

evaluation form credit with grading;
literature

Whitney Chadwick "Kobiety, sztuka i społeczeństwo", Rebis, 2015

"Maiden", reż. Alex Holmes, 2018

"The Punk Singer", reż. Sini Anderson, 2013

"Solidarność według kobiet", reż. Marta Dzido, 2014

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

ukończony 1 rok studiów pierwszego stopnia

preliminary assumptions

student odbył roczne artystyczne kształcenie podstawowe na kierunku intermedia, poznał podstawowe zagadnienia z obszaru wstępu do intermediów i wybranej specjalności, zaczął rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze i swoją wrażliwość artystyczną.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.4 (en)d 60 6 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14514