ECTS Catalogue

Sculptural Forms and Structures

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marta Branicka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryteria oceny:

 

Udokumentowana praca projektowa
Kreatywność
Sprawność realizacji
Min. 80% frekwencja

subject description

el poznawczy: Wiedza jak wyodrębnić cechy formy, uwzględnić je w projekcie i w realizacji, świadomość związku formy z technologią i materiałem. Znajomość różnych źródeł inspiracji.

 

 

Cel kształcący: Umiejętność projektowania i realizowania formy w związku z technologią i materiałem. Sprawność zorganizowania sobie podstawowego warsztatu do modelowania, wariantowania i modyfikowania rozwiązań.

 

Umiejętność posługiwania się wybranymi technologiami rzeźbiarskimi ( odlew w gipsie, pozytyw, negatyw, ceramika )

short subject description

Rzeźba. Obiekt, zdarzenie, sytuacja przestrzenna.

 

Forma. Określenie cech Formy, wyodrębnienie ich i modyfikowanie.

 

Modelowanie. Kontrolowanie formy w projekcie i realizacji.

 

Inspiracja. Szerokie spektrum inspiracji dla formy w naturze, technologii, koncepcjach artystycznych.

 

Technologia. Wiązanie charakteru formy z cechami materiału, sposobem kształtowania i technologią.

 

Projektowanie. Nacisk na konceptualne źródła definicji formy

form of classes

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.
Zadania poprzedzone są analizą materiałów źródłowych i często prezentacjami multimedialnymi. Podstawowym elementem programu jest propedeutyka Rzeźby, zagadnienia dotyczące formy i struktury. Realizacja zadań wymaga wykonania/wymodelowania kilku obiektów/form w materiałach podstawowych ( papier, gips, materiały do modelowania) poprzedzonego projektowaniem konsultowanym indywidualnie podczas każdych zajęć.

subject area coverage

Cechy formy - studium z natury
Cechy formy – poszukiwanie inspiracji
Forma uwarunkowana przez strukturę
Forma uwarunkowana przez technologię
Forma naturalnie ukształtowana
Kompozycja/Moduł/Multiplikacja

evaluation form lack of data
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

PK _K01 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

PK _K05 Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo

PK _K08 Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych

A1_K01 A1_K03 A1_K04
skills
descriptioncode

PK _U01 Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w
świadomie wybranych dyscyplinach sztuki, posługując się
intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą

PK _U02 Łączy świadomie intuicją i ekspresję twórczą z umiejętnością kształtowania rozwiązań projektowych w konstruowaniu elementów krajobrazowych, także o znaczeniu kulturowym

PK _U03 Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i
technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych

 

A1_U14 A1_U15 A1_U16
knowledge
descriptioncode

PK _W05 Definiuje zasady kompozycyjne dotyczące obiektów architektonicznych oraz dzieł sztuki zależnie od ich przeznaczenia

 

PK _W08 Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła

 

PK _W09 Posiada wiedzę pozwalającą projektować formy i struktury
architektoniczno-krajobrazowe z udziałem pokrewnych
dziedzin sztuki

A1_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.8 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14722