ECTS Catalogue

Intermedia

Pedagogue: prof. dr hab. Grzegorz Klaman

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną

subject description

- Cel poznawczy: podstawy wiedzy o języku intermediów
- Cel kształcący: nabycie zdolności do pracy indywidualnej uwzględniającej uwarunkowania technologiczne
- Cel praktyczny: zdolność do samodzielnej krytycznej ekspresji

short subject description

Zapoznanie studentów z tradycją równoprawnego traktowania poszczególnych mediów i ich łączenia w ramach wypowiedzi artystycznej.
Projektowanie i wykonywanie instalacji, obiektów, działań efemerycznych i akcji w stosunku do architektury, czy otwartej przestrzeni publicznej.
Zrozumienie relacji pomiędzy dziełem, obiektem, artefaktem a jego kontekstem i przestrzenią społeczną. Indywidualny język wypowiedzi konfrontowany z językiem obecnych w niej mediów

form of classes

Wykłady i dyskusje grupowe połączone z rozwiązywaniem zadań i realizacją prac i projektów

subject area coverage

- obejmują podstawy pola sztuki performance
- analiza i krytyczna dokumentacja wybranych obszarów sztuki w przestrzeni publicznej, sztuki krytycznej

evaluation form credit with grading;
literature

Kluszczyński Ryszard W., “Społeczeństwo Informacyjne. Cyberkultura. Sztuka Multimediów” Rabid, Kraków 2001
Kluszczyński Ryszard W., “Obrazy na Wolności”- studia z historii sztuk medialnych w Polsce”, Instytut Kultury,1998

Negroponte N., „Cyfrowe życie”, Książka i Wiedza, Warszawa 1997
Wenders Wim, Gwóźdź A., „Technologie widzenia”, czyli media w poszukiwaniu, Universitas, Kraków 2000
Goban Klas T., „Zarys historii i rozwoju mediów”,Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001
Foster H., „Powrót Realnego” Awangarda u schyłku XX wieku, przekład: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2010
Debord Guy, „Społeczeństwo spektaklu” oraz „Rozważania o społeczeństwie spektaklu”, tłumaczenie Mateusz Kwaterko, PIW, Warszawa 2006
Huberman Georges D., Obrazy mimo wszystko, TAiWPN Universitas, Kraków 2008

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Potrafi inicjować pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań

K_K06
skills
descriptioncode

Potrafi projektować efekty prac artystycznych/animatorskich/kuratorskich w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym 

K_U02

Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranej specjalności

K_U03

Wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U08
knowledge
descriptioncode

Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku i wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego rozwoju artystycznego

K_W06

Pogłębia wiedzę dotyczącą prawa autorskiego, aspektów finansowych, marketingowych i prawnych związanych z wykonywaniem zawodu animatora

K_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.9 (en)d 60 8 Exercises 60h
Exercises [Z st.]
Fine Arts Education / Cultural Animation s.3 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6191