ECTS Catalogue

Problems of Forms and Imagination

Pedagogue: prof. Andrzej Dyakowski

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie i wystawienie oceny poprzedza przegląd wykonanych prac, uwzględniając zaangażowanie i postawę studenta w czasie zajęć.

subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Umiejętność wyszukiwania tematów stanowiących owocną inspirację samodzielnej pracy twórczej, w odniesieniu do zjawisk w sztuce współczesnej.
Doświadczenie wykorzystywania różnych nośników i narzędzi malarskich, skutkujące wiedzą, co do wyboru środków odpowiednich do zamierzeń.
Nabycie wiedzy, co do społecznego odbioru praktyk artystycznych.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Umiejętność doboru właściwych mediów do zamierzeń artystycznych,
Umiejętność tworzenia kompozycji plastycznych, budowania interesujących form i różnicowania środków

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Umiejętność publicznej,  werbalnej prezentacji i obrony własnych prac.
Umiejętność dokumentowania i opisu prac w formie cyfrowej.
Udział w konkursach artystycznych

short subject description

Pracownia kształci w zakresie kompozycji rozwijając sposoby widzenia i myślenia . W szerokim zakresie różnych form i tematów. stosując współczesne media takie jak fotografia, video, animacja, instalacja, graffiti i oczywiście tradycyjne-malarstwo. Opierając się na wielowiekowych osiągnięciach  kultury i sztuki ,której bazą jest kolor, forma, światło oraz uwzględniając jego rolę tworzenia społecznych wartości,pracownia stawia na osobiste poszukiwania w zakresie formy, środków wyrazu i ekspresji , proponując otwartą przygodę z wyobraźnią

form of classes

Ćwiczenia oraz metoda konsultacji powiązana z dyskusją i wymianą argumentów

subject area coverage

Tematy społeczne,kulturowe,filozoficzne.

evaluation form credit with grading;
literature

Teoria widzenia, Władysław Strzemiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974,
Sposoby widzenia, John Berger, REBIS, Poznań 1997
O patrzeniu, John Berger, Fundacja Aletheia, Warszawa, 1999, (wystarczy wybrać jedną z 2 książek Bergera)
Art. mon amour. Szkice o Sztuce, Ewa Kuryluk, Sic!, Warszawa 2002,
Sztuka musi działać. Rozmowy o Andrzeju Wróblewskim, Piotr Bazylko, Krzysztof Masiewicz, 40 000 Malarzy, Warszawa 2011.
Techniki malarskie, Ludvik Losos, WAF 1991

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zakończona sukcesem procedura rekrutacji na studia.

preliminary assumptions

Zna na poziomie podstawowym historię sztuki.
Ma doświadczenie w realizacji szkiców studyjnych z natury.
Jest zainteresowany rozwojem swoich umiejętności i wiedzy.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

-realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji

K-K02

-potrafi w sposób efektywny wykorzystać wyobraźnię, intuicję, emocje i twórczą postawę do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

K-K03

-potrafi zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
skills
descriptioncode

-umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w wybranej przez siebie technice

K-U01

-posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

K-U05

-posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

K-U06
knowledge
descriptioncode

-ma podstawową wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

K-W02

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K-W03

-zna podstawowy zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie, rzeźbie i mediach, jest świadomy rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K-W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.4 r 30 3 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6248