ECTS Catalogue

Composition and modeling

Pedagogue: dr Tomasz Zmyślony

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie:

- obecność na zajęciach – minimum 80%,

- oddanie wszystkich wydanych zadań,

- uczestnictwo w korektach zbiorowych i indywidualnych,

- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.

Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.

Ocena:

Ocenę końcową stanowi średnia ocen ze wszystkich wydanych zadań.

Skala ocen: 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5

Oceniana jest: 

- poprawność rozwiązań projektowych,

- logika i klarowność przekazu,

- kreatywność,

- wartość estetyczna projektu,

- precyzja wypełnienia zakresu zadania, 

- poziom merytoryczny wykonania zadań,

- poziom wykonania ćwiczeń,

- terminowość,

- zaangażowanie 


subject description lack of data
short subject description lack of data
form of classes

realizacja zadań projektowych oraz wykłady z prezentacją

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

P. Zumthor: Myślenie Architekturą. wyd. Karakter, Kraków 2010

J. PallasmaaOczy skóry. Instytut Architektury, Kraków 2012

Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury. wyd. Murator, Warszawa 1999

Lenartowicz J.K.Słownik psychologii architektury. wyd PK, Kraków 2007

Yi Fu Tuan : Przestrzeń i miejsce. wyd. PIW, Warszawa 1987

Norberg-Schulz Ch.: Bycie, przestrzeń i architektura. wyd. Murator, Warszawa 2000

Heidegger M., Budować, myśleć, mieszkać. wyd. Czytelnik, Warszawa 1987 

 

Polecane czasopisma branżowe:

Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni.

Archivolta

Detail

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Brak wymagań.

preliminary assumptions

Brak wymagań

learning outcomes
social competences
descriptioncode
AW – K03 / AW – K05 / AW – K10
skills
descriptioncode
AW – U01 / AW- U04 / AW – U09
knowledge
descriptioncode
AW – W02 / AW – W04 / AW – W14


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.1 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6329