ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: dr Mikołaj Harmoza

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, systematyczność pracy, jakość techniczna i artystyczna realizacji rysunkowych, kreatywność, progres , umiejętność realizacji pomysłu począwszy od szkicu koncepcyjnego poprzez proces projektowy aż do końcowych rozwiązań rysunkowych ( np. historia rysunkowa, rysunku , animacji rysunkowej itp.)

subject description

zajęcia praktyczne, klasyczny rysunek z natury, ćwiczenia rysunkowe w różnych technikach , konsultacje prac wykonanych w/g zadań domowych, zaliczenia z oceną. Ocena końcowa określająca semestralną postawę oraz efekty pracy, progres i obecność na zajęciach.

short subject description lack of data
form of classes

Ćwiczenia praktyczne z rysunku odbywają się w salach.Za pomocą klasycznych metod rysunkowych realizowane są zadania , doświadcza się technik i metod rysunkowych oraz konsultuje się własne realizacje z prowadzącym. W przypadku zadań domowych konsultuje się wykonane w domu rysunki

subject area coverage

Na zajęciach rysujemy z natury oraz konsultujemy prace wykonane wcześniej w domu(w/g zadań domowych).

RYsunki wykonane w pracowni mają swoje specjalistyczne tematy przybliżające studentom techniki, możliwości tych technik oraz pokazujące znaczenia kompozycji.

Zakres tematów domowych ma charakter konsultacji.Są to zadania , których celem jest rozwijanie wyobraźni, umiejętność samodzielnego myślenia i prowadzenia własnego pomysłu rysunkowego od momentu zamysłu, który zanotowany zostaje jako szkic, poprzez proces projektowy aż do efektu finalnego.

evaluation form credit with grading;
literature

literatura związana z historią sztuki ,

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

otrzymanie praw studenta ASP Gdańsk

preliminary assumptions

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuk pięknych

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzeby uczenia się i doskonalenia w zakresie rysunku przez całe życie, jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni , intuicji i emocjonalności zdolności twórczego myslenia i twórczej pracy.

 A1-K01 A1-K03
skills
descriptioncode

potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując własną intuicję , emocjonalność , wyobraźnię i wiedzę.
posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych

A1-U14, A1-U19
knowledge
descriptioncode

posiada podstawową wiedzzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscyplin sztuk pięknych

A1-W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.1 r 60 1 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6335