ECTS Catalogue

Presentation Techniques

Pedagogue: mgr Magdalena Czechowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność i zaangażowanie, zaliczenie przeglądów rysunkowych i ćwiczeń oraz jakość i kreatywność oddanych prac.

subject description

Nauka świadomego doboru środków plastycznych w celu odwzorowania przestrzeni, tekstur, zjawisk i myśli projektowej w zależności od kontekstu.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz łączenia tych technik.
Wprowadzenie do oprogramowania umożliwiającego cyfrowe kształtowanie i przetwarzanie obrazu (nauka edycji grafiki bitmapowej).
Zapoznanie z podstawami kompozycji oraz umiejętność doboru środków stylistycznych i elementów składowych plansz prezentujących rozwiązania projektowe.

short subject description

Celem zajęć jest nauka posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz kompozycji plansz. Wiedza i warsztat zdobyte na zajęciach mają wykształcić umiejętność swobodnego zapisu myśli projektowej oraz poprawnej i ciekawej prezentacji projektu.

form of classes

Ćwiczenia, wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje.

subject area coverage

Ćwiczenia rysunkowe podnoszące umiejętności w szkicowaniu różnymi technikami plastycznymi.
Podstawy kompozycji i składania plansz.
Wprowadzenie do edycji grafiki bitmapowej.

evaluation form credit with grading;
literature

Michał Suffczyński, Rysunek i akwarela. Sztuka komunikacji wizualnej

Neil Bingham, 100 lat rysunku architektonicznego

Ambrose Gavin, Harris Paul, Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie

Ingarden Roman, Studia z estetyki

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie przewidziane.

entry requirements
formal requirements

Zaliczony z pozytywną oceną pierwszy semestr na kierunku Architektura Wnętrz

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności.

AW-K06
skills
descriptioncode

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę.

AW-U01

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

AW-U05
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn oraz kompozycji kolorystycznych.

AW-W02

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

AW-W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.2 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6420