ECTS Catalogue

Computer designing support 3D

Pedagogue: mgr Michał Pecko

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność, zaliczenie ćwiczeń

Kryteria oceny:

 • ocena poziomu technicznego wykonanej pracy
 • ocena stopnia zaangażowania i samodzielności
 • obecność na zajęciach
subject description

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).

Zagadnienia poruszane na zajęciach:

 • interfejs użytkownika, poruszanie się w w/w programach
 • podstawy modelowania (Sketchup)
 • import plików z innych aplikacji (Sketchup, Kerkythea)
 • rodzaje oświetlenia oraz jego zastosowanie (Sketchup, Kerkythea)
 • edycja i tworzenie materiałów (Kerkythea)
 • podstawowe ustawienia silnika renderującego (Kerkythea)
 • podstawy postprodukcji cyfrowej (Photoshop) 
short subject description

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).

form of classes

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną oraz konsultacje.

subject area coverage
 • ćwiczenia z modelowania 3D abstrakcyjnych form i przestrzeni
 • ćwiczenia z modelowania 3D z natury – cyfryzacja przeprowadzonej przez studenta inwentaryzacji
 • ćwiczenia z tworzenia wizualizacji na bazie stworzonego wcześniej modelu 3D
 • postprodukcja cyfrowa wizualizacji 
evaluation form credit with grading;
literature

Nie przewidziano.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie przewidziano.

entry requirements
formal requirements

Brak wymagań.

preliminary assumptions

Podstawowe umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows lub Mac Os).

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Posiada umiejętności współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami

A1_K05

Wykorzystuje osiągnięcia techniki informatycznej w prezentacji własnych dokonań

A1_K05
skills
descriptioncode

Posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem cad, z dbałością o czytelność przekazu.

A1_U19 A1_U20
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła.

A1_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.3 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6634