ECTS Catalogue

Prototyping 2

Pedagogue: mgr Rafał Rzeczkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

zaliczenie

subject description

Przekazanie wiedzy o materiałach drewnianych, drewnopochodnych, sposobu ich połączeń oraz technikach ich obróbki. Omówienie działania oraz zastosowania elektronarzędzi do obróbki w/m materiałów.

short subject description lack of data
form of classes

Przekazanie w wiedzy w postaci prezentacji multimedialnych.

subject area coverage

1. Materiały drewniane

2. materiały drewnopochodne

3. Łączenie materiałów.

4. techniki obróbki materiałów.

evaluation form zaliczenie;
literature

1.A. Krajewski, P. Witomski "Korozja biologiczna drewna...."Warszawa 2012 ISBN 978-83-7583-288-4

2. I. Swaczyna  "Meble, naprawa i odnawianie" Warszawa 1995 ISBN 83-09-01530-5

3. M. Schreiber "Przewodnik Stolarski" Tarnów 1915 seria 2005, ISBN 83-922074-2-4

4. J.D. Godet "Atlas drewna"Warszawa 2008, ISBN 978-83-7073-601-9

5. W. Ślesiński "Konserwacja zabytków sztuki- rzemiosło artystyczne, tom 3" Warszawa 1995 ISBN 83-213:3758-9

6. H.W. Bastian "Techniki zamocowań" Warszawa 1996 ISBN 83-213-3791-0

7. prac Zbiorowa "Meblarstwo" Warszawa 1961

8. prac Zbiorowa "Prace w drewnie" 2001 ISBN 978-83-213-4648-9

9. Cz. Mętrak "Meblarstwo" Warszawa 1975, symbol 78696/PL

10. P.Forrester "Stolarstwo, materiały, narzędzia,techniki,projekty", Warszawa 2011, ISBN 978-83-213-4672-4

11. Karol Kopeć " Drewno - własciwości i zastosowanie" tom 1; Starachowice 2017, ISBN 978-83-946932-1-3

12. Izydor Grzeluk " Słownik terminologiczny mebli" Warszawa 2000, ISBN 83-01-13269-8

13. Janusz Polański "Drewno moje hobby"  WArszawa 1988, ISBN 83-213-3396-6

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.4 r 15 1 Exercises 15h
Exercises [Z]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6647