ECTS Catalogue

Basics of stage design

Pedagogue: dr Katarzyna Zawistowska
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Being familiar with the principles of stage space functioning, knowledge of the naming convention of stage technique elements,

-the ability to arrange the spatial composition correctly,

-the ability to draw scene plans: preparation of technical drawings with dimensions and full description,

-the ability to design with the use of a model

-the ability to define a drama character with the use of different elements of the costume.

-the ability to design the lighting of objects and surfaces correctly, to select the right materials, textures and colours, in order to achieve the desired artistic effect.

subject description
short subject description lack of data
form of classes
subject area coverage
evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:
Boucher Francois, Historia mody, Arkady

Brown John Russell (red.), Historia teatru, Warszawa 1999

Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Ossolineum, 1968

Nicoll Allerdice, Historia dramatu, PIW 1959

Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 1993

Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, 1977

Strzelecki Zenobiusz, Konwencje scenograficzne, Arkady, 1973


-tekst dramatu aktualnie opracowywanego na zajęciach


dla zainteresowanych:
-czasopisma związane z teatrem: Teatr, Didaskalia, Notatnik teatralny, Scena, Dialog

-wydawnictwa albumowe dotyczące historii i współczesności teatru

-dokumentacje filmowe spektakli

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements
preliminary assumptions
learning outcomes
social competences
descriptioncode

_umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

AW-K03 // A1-K02

_potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

AW-K04 // A1-K02 A1-K04

_jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów

AW-K05 // A1-K03
skills
descriptioncode

_potrafi wykorzystać umiejętności ekspresji artystycznej z zakresu sztuk plastycznych w kształtowaniu rozwiązań projektowych na bazie interpretowanego tekstu dramatu

AW-U02 // A1-U14

_posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych

AW-U09 // A1-U19

_posiada umiejętność zastosowania właściwych elementów techniki scenicznej i elementów konstrukcyjnych dla uzyskania zaplanowanego rezultatu

AW-U12 // A1-U19
knowledge
descriptioncode

_zna język i terminologię z zakresu przestrzeni teatralnej i techniki sceny.

AW-W01 // A1-W10

_posiada wiedzę dotyczącą reguł kompozycji i sposobów kształtowania przestrzeni scenicznej

AW-W03 // A1-W10

_wykazuje się znajomością konwencji teatralnych i związanych z nimi tradycji twórczych

AW-W10 // A1-W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.5 (en)d 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6667