ECTS Catalogue

Selected Issues of Architecture

Pedagogue: dr Hubert Bilewicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

weryfikacja znajomości faktografii oraz identyfikacji obiektów architektury i ich twórców omawianych na wykładach

subject description

Wykład dotyczy dziejów architektury na ziemiach polskich w latach 1890-1939 w europejskim kontekście artystyczno-architektonicznym i społeczno-politycznym, z uwzględnieniem kwestii poszukiwania tożsamości narodowej w architekturze oraz funkcji ideowych i etatystycznych architektury w II Rzeczypospolitej.

short subject description

dzieje architektury na ziemiach polskich w latach 1890-1939 w kontekście artystyczno-architektonicznym i społeczno-politycznym

form of classes lack of data
subject area coverage

uwarunkowania architektury na ziemiach polskich w czasie zaborów

wernakularyzm i koncepcje stylów narodowych w architekturze

eklektyzm i secesja a wczesny modernizm w architekturze

architektura II Rzeczypospolitej: uwarunkowania polityczne, ideowe i artystyczne

między klasycyzmem akademickim, art deco a funkcjonalizmem

zredukowany klasycyzm i regionalizm architektury lat 30. XX w.

jaka byłaby polska architektura w latach 40., gdyby nie wojna?

 

evaluation form egzamin;
literature

podstawowa:

Olszewski A.K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988, (odnośny zakres chronologiczny)

Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925, Wrocław 1967

Pszczółkowski M., Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl, Łódź 2014

Pszczółkowski M., Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Funkcja, Łódź 2015

uzupełniająca:

Pevsner N., Fleming J., Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1997

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, warszawa 1988

I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

ogólna znajomość dziejów architektury powszechnej

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.5 r 30 1 L 30h
L [Z st.]
Cultural Landscape Design s.5 r 30 1 L 30h
L [Z st.]
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.1 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6674