ECTS Catalogue

Selected Issues of Architecture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie kolokwium pisemnego (na zakończenie każdego semestru) w formie test faktograficznego, dotyczącego odnośnej problematyki (na podstawie projekcji, komentarzy oraz rekomendowanych tekstów).

subject description

Wykłady dotyczą zagadnień architektury prezentowanej bądź reprezentowanej w filmach (dokumentalnych i fabularnych).

short subject description lack of data
form of classes

Spotkania ogniskują się wokół projekcji filmów, w których architektura prezentowana bądź reprezentowana jest głównym bądź jednym z wiodących tematów, zaś sztafaż architektoniczny odgrywa w nich istotna rolę. Fenomen przestrzeni architektonicznej filmowanej, fotografowanej, transformowanej w ruchomych obrazach stanie się punktem wyjścia zarówno do omówienia kontekstu historyczno-architektonicznego powstałych filmów, jak również pretekstem do analiz oraz interpretacji filmowych (i nie tylko) sposobów widzenia architektury.

subject area coverage

Analizowane filmy: m.in.

1. „Dwaj ludzie z szafą”, reż. Roman Polański, 1958, 14 min


2. „Á propos Nicei”, reż. Jean Vigo, 1930, 21 min

3. „Berlin- symfonia wielkiego miasta”, reż. Walter Ruttmann, 1927, 74 min 

4. „Królik po berlińsku”, reż. Bartek Konopka, 2009, 51 min

5. „Człowiek z kamerą”, reż, Dziga Viertov, 1929, 68 min 

6. „Blokada”, reż. Siergij Łoznica, 2006, 52 min

7. „Dwugłowy smok”, reż. Jadwiga Kocur, 2006, 35 min 

„Porwanie Europy. Historia warszawskiego 20-lecia międzywojennego”, reż. Jadwiga Kocur, 2009, 40 min

8. „Poème Eléctronique”, reż. Le Corbusier, Edgard Varese, 1958, 8 min

„Dom”, reż. Walerian Borowczyk, Jan Lenica, 1958, 11 min

„Tango”, reż. Zbigniew Rybczyński, 1980, 8 min

„Oj! Nie mogę się zatrzymać”, reż. Zbigniew Rybczyński, 1975, 10 min

9. „Koyaanisqatsi”, reż. Godfrey Reggio, 1983, 87 min

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Helman Alicja, Pitrus Andrzej, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008;

Habdas Marta, Przestrzeń jako film – architektura w perspektywie badań nad audiowizualnością, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013, nr 3 (17), s. 234-247
http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2013/Numer-3-17-2013/art/2347/

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.6 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6695