ECTS Catalogue

Designing Workshop

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest udział w warsztatach: przygotowanie koncepcji rysunkowych oraz wykonanie modelu,

subject description

Cel poznawczy:

- utrwalenie i poznanie nowych zagadnień z obszaru kształtowania form tzw. drewnianych struktur warstwowych,

Cel kształcący:

- ugruntowanie umiejętność projektowania i modelowania elementów przestrzennych z wykorzystaniem drewnianych struktur warstwowych mogących tworzyć elementy dekoracyjne lub funkcjonalne,

Cel praktyczny:

- doskonalenie umiejętności kształtowania form przestrzennych w wirtualnej przestrzeni CAD,

- poznanych możliwości kształtowania drewnianych struktur przestrzennych z wykorzystaniem sklejki firmy STEICO,

- możliwość praktycznego zapoznania się z nowym materiałem i technologią jego cyfrowej obróbki (frezarka CNC),

 

short subject description lack of data
form of classes

wprowadzający wykład z prezentacją multimedialną, indywidualne korekty oraz konsultacje grupowe, dyskusja problemowa oraz wykonanie prototypu w skali rzeczywistej zaprojektowanego obiektu z użyciem frezarki CNC

subject area coverage

- tematem warsztatów jest rzeźbiarska obróbka cyfrowa struktury warstwowej (drewno klejone warstwowo

firmy STEICO).

evaluation form zaliczenie;
literature

- wielojęzyczne witryny internetowe dotyczące omawianego zagadnienia,

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

- przyjęcie na drugi stopień studiów oraz zaliczenie ich pierwszego semestru,

- dostęp do pracy w warsztacie stolarskim (odbyte szkolenie BHP).

preliminary assumptions

- ogólne umiejętności związane z wykorzystaniem warsztatu projektowego (rysunek odręczny, modelowanie redukcyjne, itp.), -

- umiejętność kształtowania form 3D w programie Auto CAD (lub Rhino, 3DS Max),

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

PK _K08, A2_K04
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno – projektowego.

PK _U06, A2_U16
knowledge
descriptioncode

Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w dokumentowaniu prac projektowych

PK _W05, A2_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.6 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6703