ECTS Catalogue

Design and Organization of Space

Pedagogue: dr hab. Robert Kaja

Field Description
type of classes lack of data
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Studenci otrzymują zaliczenie na podstawie minimum dwóch omówionych i wykonanych w ciągu semestru zadań. Na wysokość oceny składają się: wartość artystyczna projektu, jakość wykonania, aktywny udział w dyskusjach i korektach, umiejętność czytelnego przedstawienia projektu, frekwencja i przygotowanie do zajęć.

subject description lack of data
short subject description lack of data
form of classes lack of data
subject area coverage lack of data
evaluation form lack of data
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.6 (en)d 30 3 Art. workshop 30h
Art. workshop [Z st.]
Intermedia s.2 (en)d 60 3 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6994