ECTS Catalogue

Sculpture Techniques (wood carving)

Pedagogue: dr Marcin Plichta
Assistant(s): dr Mariusz Burdek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną.

subject description
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zaznajomienie się z podstawowymi ręcznymi narzędziami do obróbki drewna, podstawowymi narzędziami mechanicznymi.

  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Praktyczna znajomość posługiwania się narzędziami do obróbki drewna(snycerskimi)

  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

Praca w grupie.

short subject description

Zajęcia praktyczne, nauka obróbki drewna.

Zapoznanie się z narzędziami rzeźbiarskimi i ich zastosowaniem.

Podstawowe wiadomości na temat klasyfikacji gatunków drewna.

form of classes

Realizacja projektów.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

red. Krystyna Stefaniak "Antonio Canova"

Sarah Simblet "Anatomia dla artystów"

Karin Sagner "Gotyk"

Umberto Eco "Historia piękna".

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

K_K01 A2_K01, A2_ K02
skills
descriptioncode

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

K_U02 AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
knowledge
descriptioncode

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)

K_W03 AJA_W03(odpowiednikA2_W10)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.3 (en)d 60 2 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7085