ECTS Catalogue

Sculptural plein-air

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Główne kryterium oceny to indywidualny rozwój umiejętności wyrażania treści środkami plastycznymi, nabytymi na plenerze w szeroko pojętej kreacji przestrzennej. Zaliczenie bez oceny.

subject description
             
             
             

·        Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

·        Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Praktyki wakacyjne nazywane „Plenerami” są na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku istotnym elementem kształcenia, a właściwie kształtowania przyszłego artysty rzeźbiarza. Celem pleneru jest umożliwienie pracy młodym artystom w przestrzeni otwartej, w warunkach odmiennych niż znane do tej pory, we wszystkich technikach rzeźbiarskich, oraz co najistotniejsze, umożliwienie studentom realizacji pierwszych indywidualnych projektów w przestrzeni publicznej. Duże spektrum materiałów dostępnych na plenerach  wraz z  przestrzenią, stwarza nowe możliwości. Pozwala zetknąć się z realnymi problemami i trudnościami warsztatowymi, ale też pozwala zobaczyć i odczuć finalny efekt – realizację w materiale.

Oprócz celu zasadniczego, jakim jest uzbrojenie studenta w umiejętności warsztatowe ( posługiwanie się narzędziami, pogłębianie lub zapoznanie się od podstaw z właściwościami materiału; kamień, drewno, metal, beton, żywice…), jest jeszcze wzajemne odkrywanie charakterów, znacznie bliższe poznanie osobowości każdego z uczestników ( nie wyłączając profesorów). Jest to doświadczenie spójności tej grupy zawodowej, cementujące przyjaźnie. Dla artysty ważne jest ciągłe doświadczanie i otwarcie na wszelką wzajemność.

Tematy  i problemy dydaktyczne plenerów dostosowane do roczników studentów. Plenery mają charakter otwarty, wielowymiarowy, wielokierunkowy, łączy się tam różne przestrzenie sztuki. Istotne jest uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy.                                                                                                                                                                                             W ramach poszerzania elementarnego języka rzeźbiarskiego, nabycia profesjonalnych umiejętności manualno-warsztatowych studenta, kładziony jest nacisk na współpracę z różnymi   pracowniami, specjalizacjami ( technologia kamienia, drewna, ceramiki, pracownie odlewnicze w metalu, technologii żywic i sylikonów..).

short subject description

Plenery są kontynuacją i rozszerzeniem programów pracowni. Organizowane są w ramach poszerzania elementarnego języka rzeźbiarskiego, nabycia profesjonalnych umiejętności manualno-warsztatowych, a przede wszystkim  zaistnienia w przestrzeni otwartej.

form of classes

Wykłady z prezentacją dyskusja, realizacja projektów. Zaliczenia odbywają się na zakończenie każdego pleneru . Warunkiem zaliczenia jest satysfakcjonująca odpowiedź na zadane  tematy uwzględniające problemy warsztatowe  realizowane w czasie danego pleneru.

subject area coverage

Tematy  i problemy dydaktyczne plenerów dostosowane do roczników studentów. Plenery mają charakter otwarty, wielowymiarowy, wielokierunkowy, łączy się tam różne przestrzenie sztuki. Istotne jest uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy.

evaluation form zaliczenie;
literature

Obejmuje zakres programu przedmiotu Historia Sztuki a także szeroko pojętej kultury. Wymagana jest znajomość wydawnictw dokumentujących działania plenerowe , a w szczególności w dziedzinie rzeźby .Katalogi dotyczące działań w przestrzeni publicznej, land artu, oraz fachowe wydawnictwa dotyczące technik rzeźbiarskich.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Obligatoryjne plenery w ramach kierunku.

entry requirements
formal requirements

W przypadku II roku pracownia podstaw rzeźby, projektowanie plastyczne, historia sztuki, w przypadku III roku pracownia Rzeźby, specjalizacje, historia sztuki

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K02,  jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02

(odpowiednik A2_K03)

K_K03, posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną AJA_K03(odpowiednik A2_K04)

K_K04, posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA-K04(odpowiednik A2_K05)

K_K05,  posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych AJA-K05(odpowiednik A2_K05)

K_K06, posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z  zastosowaniem technologii informacyjnych AJA A2_K05)_K06 (odpowiednik A2_U16)

skills
descriptioncode

K_U02, umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12)                                                                                                                                                                                          

K_U06, posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

knowledge
descriptioncode

K_W05,  zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,

umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej AJA_W05(odpowiednik A2_ W12)Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.4 r 30 2 Plener 30h
Plener [Z]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7090