ECTS Catalogue

Art of Fibre

Pedagogue: prof. dr hab. Aleksander Widyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie jest na ocenę na którą składa się obecność na zajęciach, przedstawienie wszystkich ćwiczeń przygotowanych na semestr, poziom artystyczny oraz warsztat wykonawczy prac i zaangażowanie studenta.

subject description
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
    Student otrzymuje poszerzoną wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
    Po odbyciu całego cyklu zajęć student samodzielnie potrafi zastosować wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie do własnej pracy artystycznej.
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
    Po zakończeniu studiów student powinien potrafić przekazać wiedzę na temat sztuki włókna oraz druku na tkaninie
short subject description

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu technologii tkaniny oraz technologii druku na tkaninie oraz kontekst historyczny i współczesny tych dyscyplin

form of classes

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu postępów studenta.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

1. Biedrońska-Słotowa Beata "Tkaniny orientalne w Polsce-gust czy tradycja", DiG Wydawnictwo 2011
2. Michałowska Marta "Leksykon Włókiennictwa", DiG Wydawnictwo 2011
3. Golla Maria "Tkaniny Ludowe", Muzeum Narodowe Wrocław 2009
4. Biedrońska-Słotowa Beata "Kobierce Wschodnie. Tom III Kobierce tureckie" Muzeum Narodowe w Krakowie 1983
5. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
6. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
7. Peyskens Andre "The Technical Fundamentals of Screen Making", SAATI 1989
8. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
9. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

preliminary assumptions

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Działalność zarówno w aspekcie artystycznym, jak i marketingowym.

skills
descriptioncode

Najważniejsza sprawą jest umiejętność stosowania nabytej wiedzy w rożnych kontekstach pracy twórczej. Umiejętność systematycznej pracy potrzebnej do rozwoju artystycznego, a także przygotowanie do posługiwania się słowem mówionym oraz pisanym (publikacje, wystąpienia publiczne).

knowledge
descriptioncode

Studenci powinni poznać poszerzoną wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie, umieć projektować
i realizować własne koncepcje artystyczne.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.5 (en)d 30 2 Art. workshop 30h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7149