ECTS Catalogue

Technology of Wall Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Assistant(s): dr Anna Waligórska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania na danym poziomie kształcenia. Do kryteriów oceny należą:

– poziom artystyczny prezentowanych prac

– poziom techniczno-technologiczny wykonanej pracy

– postęp w procesie kształcenia

– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.

subject description

Semestralnym kurs wykładów i ćwiczeń wprowadzający podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu. W czasie zajęć w formie wykładu studenci zapoznają się z całym spektrum możliwości działań w każdej omawianej dziedzinie – rys historyczny, współczesność, formy rozwoju i możliwości kreacyjne dla artysty. W formie ćwiczeń zapoznają się z wybranymi technikami i technologiami prowadzonymi przez pracownię z zakresu jej działań. Ćwiczenia praktyczne dają możliwość samodzielnego doświadczenia specyfiki pracy i jej trudności. Odbywają się pod nadzorem osób doświadczonych. 

short subject description

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń w oparciu o poznawane technologie i techniki związane z malarstwem ściennym i witrażem. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów umożliwiające studentom usamodzielnienie się zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i wejścia w uwarunkowania społeczne. Zapewni to absolwentowi swobodę w podejmowaniu różnych zadań artystycznych zarówno kreowanych przez siebie jak również odpowiedzenia na potrzeby zewnętrzne.

Celem jest zbudowanie własnego języka wypowiedzi artystycznej i świadomego jego wykorzystania.

form of classes

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.

subject area coverage

wykłady: 

1. Zapoznanie się z malarstwem monumentalnym jako formą wypowiedzi artystycznej. Techniki stosowane w malarstwie ściennym.

2. Witraż i techniki pokrewne jako forma wypowiedzi artystycznej. Omówienie historii rozwoju techniki.

Ćwiczenia praktyczne:

1. Technologia malarstwa ściennego – realizacja sgraffito na elewacji kamienicy przy ul. Ogarnej w Gdańsku.

2. Technologia Witrażu – kopia witrażu średniowiecznego 

evaluation form credit with grading;
literature

M. Rzepińska „Historia koloru”

Hans Belting „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie”

D. Hornung „Kolor”

E.H. Gombrich „Pisma o sztuce i kulturze”

John Gage „Kolor i kultura”

Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”

Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”

Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa mineralne”; „Malarstwo sztalugowe i ścienne”

Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”

Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz,  „Graffiti w Polsce 1940-2010”

M.J. Żychnowska „Współczesne witraże polskie”

dwumiesięcznik „Barwy szkła”

Historia sztuki- dzieła polskich i światowych twórców witrażu.

„Techniki wielkich mistrzów malarstwa” praca zbiorowa

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.3 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7585