ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Na ocenę wpływają takie elementy jak:
postępy studenta, poziom prac, aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach, frekwencja.
Zaliczenie na podstawie prezentacji prac z całego semestru/roku szkolnego.

subject description

Studenci kształtują swoją świadomość estetyczną, uczą się zdolności wnikliwej obserwacji i analizy interakcji form, światła, kontrastów, waloru, proporcji itp.
Istotnym elementem edukacji, prowadzącym do indywidualnego rozwoju i kreatywności studenta jest nieustające zachęcanie go do podejmowania ryzyka w procesie twórczym, do samodzielnego myślenia, jak również do wyrażania swoich intuicji, ekspresji, emocjonalności i wyobraźni.

short subject description

Ćwiczenia związane z rozwijaniem warsztatu artystycznego oraz kreacji twórczej.

form of classes

Zadania realizowane są w formie ćwiczeń w obecności osoby prowadzącej. Ćwiczenia poprzedzone są przez omówienie i wprowadzenie do nich, a w trakcie ich wykonywania opatrywane bieżącym komentarzem i uwagami kierowanymi do studentów.
W ciągu trwania całego kursu realizowane są indywidualne przeglądy podsumowujące i komentujące dotychczasowy dorobek studenta.

subject area coverage
  • szkice koncepcyjne – ustalenie formatu, definiowanie kompozycji, wybór medium rysunkowego
  • studium martwej natury - zagadnienie kompozycji, przestrzeni, waloru, światła kształtującego formę, perspektywy, kontrastów.
  • studium modela w kontekście otaczającej przestrzeni
  • studium detali anatomicznych
  • realizacja indywidualnych projektów poprzedzona konsultacją z prowadzącym pracownię
evaluation form credit with grading;
literature

Poprzęcka Maria „Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka.
Od Albertiego do Duchampa”, wyd. Słowo, obraz, terytoria, 2008r.
Pignatti Terisio „Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa” wyd. Arkady, 2006r.
Garret Craig (red.) „Vitamin D: new perspectives in drawing” tom I,II; wyd. Phaidon, 2013r
Teissig Karel „Techniki rysunku. Warsztat artysty”; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982r.
Barthes Rolland „Światło obrazu. Uwagi o fotografii”; wyd.KR, 1996r.
Barthes Rolland „Imperium znaków” ; wyd.KR, 2004r.
Belting Hans „Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie” wyd. Universitas, 2007r.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

ukończony I stopień studiów – licencjat

preliminary assumptions

Student powinien posiadać orientację w praktyce i teorii związanej z kulturą plastyczną.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

w sposób świadomy jest zdolny do wykorzystania mechanizmów
psychologicznych w celu rozwiązania problemów

K2_K03

jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w
warunkach pełnego jaki i ograniczonego dostępu do potrzebnych
informacji

K2_K02
skills
descriptioncode

przygotowany jest do realizacji prac artystycznych i projektowych
uwzględniających aspekty estetyczne, społeczne i prawne zgodnie
ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U03

ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form
obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby itp. potrafi operować
jedną z nich wykorzystując optymalnie jej właściwości jak i
świadomie łączyć techniki

K2_U07
knowledge
descriptioncode

posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy
różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz
formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia
oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych opartych o tę
wiedzę

K2_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Artistic Graphic s.3 (en)d 90 4 Exercises 90h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Graphic design s.3 (en)d 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Artistic Graphic s.1 (en)d 90 3 Exercises 90h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Graphic design s.1 (en)d 90 2 Exercises 90h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7963