ECTS Catalogue

Digital Technologies

Pedagogue: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes lektorat;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Credit with grading upon:

 • submitted final artworks and projects, consulted on each level with the lecturer,
 • student's engagement in their own development in digital technologies,
 • and mandatory attendance at 85% of lectures.
subject description
 • Cognitive aims:
  Through practical tasks and lectures students will get in-depth help with creating their image for their professional artistic profile.
 • Psychomotor objectives:
  Assembling their images, artworks, graphic design including typography, and motion graphics will make their own promotional materials which will be able to edit, change and follow the digital transformation of our culture.
 • Affective objectives: 
  The ability of using digital technologies, graphic design and motion programmes will allow them making their own artistic profile in contemporary world and internet.
short subject description

Students will get in-depth help and support with creating their sensible artistic image. The ability of using digital technologies, graphic design and motion programmes will allow them producing their own artistic profile in the contemporary world and on the internet.

form of classes

The course consists of lectures, semestral tasks, followed by online documentation, publishing and editing.

subject area coverage
 • Lectures about digital technologies and promotional techniques.
 • Practicing graphic design and motion graphics programmes Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign.
 • Tasks and art projects directly related to artist's self-presentation.
 • Assembling series of art projects into one consistent artist statement and online presence.
evaluation form credit with grading;
literature
 1. Rampley, M. (ed) (2001) Exploring Visual Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 2. program Adobe Photoshop - photo-editing
 3. program Adobe InDesign - graphic design
 4. program Adobe Animate (Flash) - animation
 5. series of coursebooks Adobe: „Classroom in the book”
 6. series of coursebooks Adobe: „Against the clock”
 7. InDesign and text. Professional typography in Adobe® InDesign®, Nigel French
 8. The Elements of Typographic Style, 3rd edition, Robert Bringhurst
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Student must either:

 • pass the national examination to Academy of Fine Arts
 • be a part of students exchange programme
 • take part in the Erasmus programe
preliminary assumptions

Student is fully aware of growing importance of digital technologies, in creation process and in enlarging their presence in wider circle of audience.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04
skills
descriptioncode

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02

potrafi w sposób precyzyjny i spójny, przy użyciu języka specjalistycznego wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz przy użyciu różnych kanałów i technik informacyjnych na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

K_U05
knowledge
descriptioncode

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii.Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_W06

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8065