ECTS Catalogue

Basics of painting

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
Assistant(s): dr Andrzej Karmasz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Warunkiem uzyskania zaliczenia oraz przedmiotem oceny są:

- czynne uczestnictwo w zajęciach,

- realizacja zadań tematycznych,

- zaangażowanie studenta w pracę

- obecność na wyznaczonych dla danego kierunku  przeglądach,

(3 razy w semestrze)

-przedstawienie zrealizowanych zadań  na przeglądzie zaliczeniowym,

- minimum 80 procent obecności na zajęciach.

subject description

 

Studenci I roku kierunku Malarstwo w 1 i 2 semestrze korzystają z modela i martwej natury oraz w 2 semestrze otrzymują zadania tematyczne/problemowe (2 obowiązkowe w semestrze) realizowane w różnych technikach malarskich.

Studenci II roku kierunku Malarstwo w 3 i 4 semestrze korzystają z modela i martwej natury oraz otrzymują zadania tematyczne/problemowe (4 obowiązkowe w każdym semestrze) realizowane w różnych technikach malarskich, również uwzględniających techniki służące poszerzaniu percepcji i  widzenia (np. fotografia, film).

Zadania tematyczne/problemowe mają pomóc w formowaniu się świadomości artystycznej studenta. Dotyczą one zarówno zagadnień formalnych z zakresu malarstwa (np. obiekt malarski,  instalacja malarska) jaki i haseł lub pojęć stymulujących, naprowadzających bądź prowokujących do powstania konkretnej pracy. Świadomość historii sztuki jest traktowana jako tworzywo i szeroko rozumiana inspiracja.

short subject description

Pracownia dla I i II roku na kierunku Malarstwo i I roku na kierunku Grafika to miejsce na naukę    podstaw w zakresie malarstwa i rysunku oraz umiejętności warsztatowych. To również miejsce dla formułowania  pierwszych samodzielnych  wypowiedzi artystycznych.  Program pracowni  kładzie nacisk  nie tylko na równowagę  podstaw warsztatowych i wiedzy ale w równym stopniu na rozwój indywidualnych predyspozycji studenta i jego języka.  Realizacja programu nie bazuje na schematach,  lecz zależy od stopnia zaangażowania,  kreatywności oraz możliwości warsztatowych i twórczych studentów.

form of classes

realizacja projektów, ćwiczenia, wykład problemowy,  wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Podstawowa:

Ludvik Losos  „Techniki malarskie”

John Berger „Sposoby Widzenia”

John Gage  „Kolor i znaczenie”  

Hans Belting  „Antropologia Obrazu, Szkice do Nauki o Obrazie”
Roland Barthes  „Światło Obrazu”

Uzupełniająca:

Sarah Thornton „Siedem dni w świecie sztuki”

Zbigniew Herbert „Martwa Natura z Wędzidłem”
Maria Poprzęcka  „Inne Obrazy”  

Zbigniew Taranienko „Rozmowy o malarstwie”
Hubert Damisch „Okno w żółci kadmowej”

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8087